Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Cena M. R. Štefánika Igorovi Furdíkovi


 

V pondelok 2. decembra 2020 sa v rámci cyklu podujatí k 5. výročiu Slovenského domu v Prahe uskutočnilo aj odovzdanie Ceny Milana Rastislava Štefánika z rúk predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského, za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Prahe, Petra Weissa či predsedníčky Slovensko-českého klubu Nade Vokušovej.

Slovenský dom v Prahe funguje od roku 2014 s podporou Ministerstva kultúry ČR, Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Fondu na podporu umenia, hl. m. Praha a MČ Praha 1. Partnermi slávnostného programu boli VW Wachal, a. s., Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, J&T Banka, a. s., a European institut.

         Aj po piatich rokoch sa patrí poďakovať za podporu prezidentom Milošovi Zemanovi a Ivanovi Gašparovičovi, politická dohoda ktorých o potrebe podobnej inštitúcie stála na samom začiatku všetkého. Napokon, za tento počin dostali od Svetového združenia Slovákov v zahraničí aj Cenu Milana Rastislava Štefánika, ktorú si prevzali v Slovenskom dome v Prahe. A tiež Ministerstvu kultúry Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za grantovú podporu.

         Osobitne vtedajší predseda úradu Igor Furdík bol mimoriadne dôležitým hýbateľom tohto projektu a rovnako i sponzorom. Každému, kto akokoľvek prispel ku vzniku a prevádzke zariadenia, vďaka ktorému majú Slováci v Česku svoj domov, ako sa píše na webovej stránke domu, určite patrí naše poďakovanie. Napokon, vtedy sme sa inšpirovali podobnými inštitúciami v prostredí Slovákov v iných stredo- a juhoeurópskych krajinách. 

 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Oľga Marčeková : 04.12.2020