Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8183 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2736 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2479 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3673 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1592 9%
Počet hlasujúcich: 18663

Večer dolnozemských Slovákov

(Slovenská republika / o 18. hod. v jedálni Stredného odborného učilišťa stavebného v Banskej Bystrici, (autobusová linka č. 21 a 22, trolejbus č. 2 a 3) )

30.11.2007

V rámci spoločenského večera sa Vám predstavia
speváčky Viera Marčoková a Andrea Hrubíková z Báčskeho Petrovca, na citarách hrá Ildika Očovská z Békéščaby, na spríjemnenie včera zahrá ľudová hudba Tibora Mótyána zo Sarvaša.

Bohatá večera zostavená z dolnozemských pochúťok (sárma, čerstvá pečená klobáska, hurka, cigánka) a rozprávanie hostiteľov Pavla Hlásnika z Nadlaku, Vladimíra Valentíka z Petrovca a Anny Istvánovej z Békéščaby Vás pomyselne zavedú na úrodné polia Dolnej zeme, do ich domova.

Rezervácia miesta telefonicky na čísle 48/41 636 35. Vstupné vo výške 150 SK sa bude vyberať po príchode na miesto konania.

Srdečne čakáme každého! Večera chutná, zábava dobrá. Príďte! Kto nás pozná, ten preto, lebo je priateľ a radi sa s ním zvítame. Kto nás nepozná, ten preto, aby sa o nás niečo dozvedel.

30. novembra medzi 10 – 15. hodinou sa budeme prezentovať na Ondrejskom jarmoku v Brezne. V našom stánku na námestí Brezna pod zvonicou budú dostupné rôzne naše publikácie a niektoré výrobky ľudového remeselníctva. Kto má záujem, nech nás tam vyhľadá.

Prezentáciu dolnozemských Slovákov na Slovensku – Banská Bystrica-Brezno – podporil Úrad pre zahraničných Slovákov.


Srdečne čakáme každého! 

Anna Istvánová

Kontakt:
Krajanské organizácie dolnozemských Slovákov v Rumunsku, Srbsku a Maďarsku
szlovakhaz@globonet.hu