Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Budapešť ? Menšina - väčšina - integrácia?


Maďarský osvetový ústav a výtvarný lektorát usporiadal 14. novembra v budínskej Redute konferenciu o ochrane kultúrnych hodnôt domácich národných a etnických menšín s názvom Menšina - väčšina - integrácia?

Národnostná konferencia osvetového ústavu Podujatie úzko nadväzovalo na poradu pracovníkov odborných ministerstiev, predstaviteľov menšinových samospráv a spoločenských organizácií, ako i kultúrnych inštitúcií jednotlivých národností zo septembra t. r., v rámci ktorej boli prerokované také závažné otázky ako napríklad národnostnopolitické ciele maďarskej vlády, možnosti zachovania identity národností, dokumenty Rady Európy (Rámcová dohoda o ochrane menšinových práv a Charta menšinových jazykov) a menšinové aspektyrozvojového programu Nové Maďarsko.

Hlavným cieľom novembrovej konferencie o pestovaní národnostných kultúr v Maďarsku, usporiadanie ktorej podporilo Ministerstvo školstva a kultúry MR, bolo prerokovanie praktických otázok verejnej osvety národností. Celý rad renomovaných odborníkov vystúpil s referátmi o. i. na témy národnostná kultúra, náboženský život, tlač - médiá, záchrana identity, ako aj s príspevkami o menšinovom divadelnom živote a o národnostných zbierkach a múzeách.

V úvodnej časti podujatia sa početným účastníkom prihovoril menšinový ombudsman maďarského parlamentu Ernő Kállai, ktorý poukázal na nedostatky a vážne chyby či skôr previnenia voči domácim národnostným menšinám zo strany maďarského, resp. uhorského štátu. „Maďarská politika uplynulých 100-150 rokov zapríčinila, že v súčasnosti žije v Maďarsku už iba pomerne nízky počet príslušníkov menšín. Dôsledkom nesprávnej politiky a nepriaznivého spoločenského ovzdušia nadnes sa naozaj nie príliš mnohým podarilo zachovať si svoj materinský jazyk. Nie je pritom pravdou, že na vine sú predovšetkým príslušníci menšín,“ zdôraznil ombudsman a zároveň poukázal na súčasnú, tiež neľahkú situáciu. Ako povedal, musíme bojovať, i keď ten náš boj netreba brať doslova, výstižnejším slovom sa sotva môže označovať náš zápas o identitu, brojenie sa o udržanie menšinového jazyka, neraz dokonca takmer doslovná bitka o to, aby naša krajina zostala naďalej multikultúrnou. Ombudsman v tejto súvislosti zvlášť poukázal na pretrvávajúce problémy národnostných vysielaní verejnoprávnej televízie a rozhlasu.

Na konferencii v rámci prezentovania pozitívnych príkladov či skôr modelov nám, Slovákom v Maďarsku, prítomní očividne závideli obidve predstavené iniciatívy: Slovenské osvetové centrum (SOC) i denne aktualizovaný internetový portál www.luno.hu. Riaditeľka SOC, pôsobiaceho pri Celoštátnej slovenskej samospráve (CSS) Katarína Királyová predstavila - našim čitateľom dobre známu - bohatú činnosť centra zastrešujúceho sedem regionálnych slovenských osvetových stredísk. Riaditeľka SOC referovala o úspešných celoštátnych akciách, najmä odborných doškoľovaniach a seminároch centra, ale aj o takých užitočných výmenách skúseností akými sú vysunuté zasadnutia v jednotlivých Slovákmi obývaných regiónoch a pravidelné tzv. burzy nápadov. K. Királyová sa zároveň posťažovala na zužujúce sa možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych (čoraz chudobnejších) nadácií či fondov a napokon poukázala na význam úzkej spolupráce SOC s občianskymi organizáciami a ďalšími inštitúciami CSS.

Člen Valného zhromaždenia CSS, redaktor Ľudových novín Imrich Fuhl vystúpil s prednáškou ako zakladateľ a redaktor portálu Slovákov v Maďarsku www.luno.hu. Hovoril v prvom rade o úlohe národnostných médií a o potrebe posilnenia ozajstných online médií v kultúre domácich národnostných menšín. Podľa I. Fuhla nastala paradoxná situácia, keď nielenže financovanie celoštátnej menšinovej tlače nie je ani zďaleka postačujúce, iba doslova „polovičaté“, ale aj tých málo peňazí je určených výlučne na tlačenú podobu novín, pričom napríklad naše slovenské (skutočne denne viackrát aktualizované) internetové noviny pravidelne číta viacnásobne viac ľudí. Na portáli www.luno.hu sme za tri roky zaznamenali už takmer dva milióny návštev, týždenná návštevnosť nášho internetového denníka sa pohybuje v rozmedzí 15 až 25 tisíc.

(-hl)
www.luno.hu


Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

26.11.2007