Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

Bibliotéka 2007 - Záujem sa zvyšujeV Bratislave sa od 8. do 11. novembra už po pätnásty raz konal knižný veľtrh Bibliotéka 2007. Zišli sa na ňom vydavatelia, autori a čitatelia, ktorých spoločnou záľubou či živobytím sú knihy.
Na výstavisku Incheba sa zišlo tohoto roku niečo vyše sto vydavateľov, najmä zo Slovenska, potom z okolitých krajín ako sú Česká republika, Maďarsko a Poľsko a z Nemecka. Isteže to v porovnaní s pražským Světom knihy či nebodaj inými veľtrhmi v Európe nie je veľa. Bibliotéka ale priťahuje osobitým čarom malého knižného trhu. Práve svojou provinčnosťou, kde každý každého pozná, kde práve osobné stretnutia a intímna priateľská atmosféra sú to, kvôli čomu tam (aj) chodíme. Doslova na každom štvorcovom metri sa môžete stretnúť s niekým známym z knižnej branže – a ak nebude mať práve v tom okamihu plné ruky práce, pobudne s vami v krátkom rozhovore a povie čosi zaujímavé „od fachu“. Vy si takto zbierate poznatky, priradíte k nim svoje – a výsledkom je obraz, ktorý si odnesiete. Ja som za jeden deň pobytu (nedeľa) pozbierala tieto poznatky a dojmy:
Okrem stánkov tradičných slovenských vydavateľstiev ako sú Slovart, Aspekt, Neografia Martin, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, PT Alberta Marenčina či Slovenský spisovateľ sa objavili aj úplne nové mená – za všetky uvediem hoci vydavateľstvo Pagoda. Ako isté nóvum som vnímala, že po dlhšom čase malo svoj stánok vydavateľstvo Slovenský Tatran. To čiastočne inovovalo svoju produkciu, a to tak, že okrem klasickej slovenskej beletrie a monografií slovenských výtvarníkov či scénografov zaradilo do svojho edičného plánu prekladovú literatúru, a to paralelne do slovenčiny aj do češtiny. Takže odteraz sa s knihami zo Slovenského Tatranu môžeme stretnúť aj v češtine na českom trhu – ako príklad uvediem knihu Melissy Kirsch „Průvodce dívky vším“. Na druhej strane nás zastihli správy o ukončení vydavateľskej činnosti Literárnej agentúry LCA. Majiteľa a zakladateľa Kolomana Kertésza Bagalu k tomu dohnali zdravotné, personálne a finančné dôvody.
A o akú literatúru prevažoval záujem? Medzi návštevníkmi bolo veľa rodín s deťmi. Tie sústreďovali pozornosť na stánky, kde si každý našiel niečo pre seba. Teda kupovali sa detské knihy, ale záujem bol aj o knihy s prírodopisnou tematikou, cestovaní, v stánku Slovart bol živý záujem o novú knihu fotografií Karola Kállaya „Klenot gotiky“ (o oltári Majstra Pavla z Levoče), zo starších vydaní o knihu o scénografovi Alešovi Votavovi, ale videla som v Arche aj české knihy ako „Slabost pro každou jinou pláž“ Davida Zábranského či knižky Petry Hůlovej. Chcela som si kúpiť knihu Jiřího Hájíčka „Selský baroko“ – tú nemali. Chcela som si kúpiť knihu Mareka Vadasa „Liečiteľ“ – takisto nemali.
Isteže – ako vždy sa konali sprievodné podujatia a oceňovania autorov. Tu sa mi to javilo očividne skromnejšie ako na pražskom veľtrhu. Nežiadam paralelne niekoľko podujatí naraz, ale v nedeľu popoludní bolo prakticky iba jedno stretnutie s autormi - a to autormi satirickej literatúry Tomášom Janovicom, Danielou Kapitáňovou a Kornelom Földvárim. Čítali sa aforizmy Tomáša Janovica, Dana Kapitáňová čítala úryvok z „Tretej knihy o cintoríne“, hovorilo sa aj o žánri detektívnom, a podujatie moderoval a dopĺňal svojimi vstupmi ako vždy vtipne a inteligentne Kornel Földvári. Záujem bol živý, dokonca Dana Kapitáňová na záver stretnutia konštatovala, že ľudí v sále počas akcie pribudlo a nie naopak – čo považovala za neklamné znamenie toho, že divákov neodradili, naopak pritiahli. Bola by som uvítala besedu s tvorcami kníh, s pracovníkmi Literárneho informačného centra, s redaktorkami a editorkami ako sú Viera Prokešová či Anna Šikulová, s prekladateľmi ako sú Igor Navrátil, Elena Krššáková, Milan Žitný, s básnikmi zo staršej a strednej generácie a čo ja viem, s kým ešte. Skrátka s niekým, kto by zaujato a fundovane rozprával o procese vzniku knihy a orientoval ma v literárnom procese. Pravda, v iný deň, ako som tam bola ja, bola možnosť stretnúť sa s čerstvým víťazom literárnej ceny Anasoft litera Marekom Vadasom a jeho „Liečiteľom“ a uskutočnila sa prezentácia Literárnej antológie krajín V4 za prítomnosti autorov a prekladateľov. Vydavateľstvo Aspekt pripravilo okrem iného stretnutie s Janou Juráňovou a jej knihou „Orodovnice“ – tiež bola finalistka v Anasoft litere. Teda asi som nevychytila ten správny deň. Malou útechou je, že Jana Juráňová mala besedu aj v Prahe, a to v rámci Literárnych štvrtkov 29. novembra v Literárnej kaviarni na Řetězovej ulici.

Jarmila Wankeová

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

27.11.2007