Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Pamätný deň zahraničných Slovákov v znamení 20. výročia ich svetového združenia


Tohtoročný Pamätný deň zahraničných Slovákov, ktorý pripadá na štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda, má výnimočný náboj. V jeho predvečer si totiž strešná organizácia krajanov, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, pripomína 20. výročie svojho vzniku. Práve 4. 7. 2002 totiž delegáti Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, ktorá sa konala v Historickej budove Národnej rady SR,  schválili stanovy SZSZ, zvolili jeho prvé orgány, vtedy na čele s Dušanom Klimom z Nemecka a výsledok oznámili na tlačovej konferencii, i za účasti vtedajšieho vicepremiéra Ľubomíra Fogaša, ktorý mal krajanov v kompetencii. Vstúpili všetky krajanské spolky, organizácie a inštitúcie, prítomné na stálej konferencii, v nasledujúcich rokoch vstupovali ďalšie a ďalšie. Dnes Svetové združenie Slovákov v zahraničí zastrešuje stoštrnásť krajanských organizácií z dvadsiatich štyroch krajín světa, a tiežj výrazné osobnosti  krajanského světa ako individuálních členov.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí pri pri príležitosti tohto významného jubilea usporiada – podobne, ako to urobilo pri desiatom výročí - s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na jeseň kultúrny program, a to symbolicky v čase tohtoročnej Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí.

SZSZ v nových podmienkach nadviazalo na skoršie integračné pokusy slovenského sveta, napríklad na činnosť Svetového kongresu Slovákov. Až SZSZ sa však podarilo združiť všetky významné komunity slovenského zahraničia a všetky ich najväčšie spolky zo všetkých kútov. Nie je obmedzené na jeden región, konfesiu či politický názor, nemusí rešpektovať železnú oponu ako musel Svetový kongres Slovákov a tak môžu v jednej inštitúcii zasadnúť Slováci z USA, Kanady, Austrálie, Južnej Ameriky, západnej Európy, z Dolnej zeme, teda Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska, ako aj z Česka, Poľska, Ukrajiny.

        SZSZ je za slovenský svet partnerom orgánov Slovenskej republiky, zaslúžilo sa i o vznik Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, s ktorým má dnes uzatvorenú dohodu o spolupráci. Za Slovensko je členom inštitúcie Europenas throughout the World (Európania vo svete) so sídlom v Bruseli, predseda SZSZ sa stal v roku 2009 viceprezidentom tejto organizácie, prvým z tzv. nových krajín EÚ. Aj vzhľadom na toto všetko sa SZSZ aktívne účastňuje na tvorbe legislatívy, či už v minulosti išlo o Zákon o Slovákovh žijúcich v zahraničí a s tým súvisiace zriadenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o umožnenie volieb zo zahraničia, záchranu krajanského vysielania Slovenského rozhlasu či riešenie vízového režimu alebo systému vysokoškolských štipendií pre krajanov, v čase covidu zasa otázok okolo režimu na hraniciach. Združenie v minulosti tiež zabránilo svojím vplyvom deformáciám v krajanskej politike.     

Historickým úspechom SZSZ bolo aj zriadenie Ekumenickej duchovnej rady, ktorá prvá v histórii slovenského zahraničia zastrešila duchovných všetkých cirkví, predsedá jej dnes biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku Jarodslav Javorník. Prevádzkuje Stály sekretariát v Bratislave. Organizuje Dni slovenského zahraničia v rôznych krajinách – tento rok sa uskutočnia v Rumunsku, konali sa už tiež v Izraeli, Maďarsku, Poľsku, Srbsku, na Ukrajine, v Česku, Švédsku či Rakúsku. SZSZ vydalo tiež v spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave tri diely Antológie slovenskej literatúry v zahraničí Medzi dvoma domovmi. Udeľuje Cenu M. R. Štefánika, podieľa sa tiež na udeľovaní Ceny Ondreja Štefanka za literárnu a organizačnú činnosť a Ceny Samuela Tešedíka pre slovenských učiteľov v zahraničí.

Je kľúčové, že krajania vedia formulovať svoje názory a záujmy prostredníctvom subjektu s veľkou členskou základňou a demokratickým mandátom. V histórii Slovenska sme my, krajania, zohrali mnohokrát skutočne kľúčovú rolu.

V Pamätný deň zahraničných Slovákov sa o 10:00 uskutoční slávnostný akt pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v bratislavskom Sade Janka Kráľa a o 19:00 kultúrny program „Slovenského rodu som“ na Hlavnom námestí v Bratislave, ktorý je súčasťou Bratislavského kultúrneho leta a na ktorom vystúpia krajania z Rumunska, Chorvátska, Srbska, Maďarska, Rakúska a Veľkej Británie.


Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský, predseda SZSZ : 04.07.2022