Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18751

Veľká Británia

Počet príslušníkov podľa posledného sčítania obyvateľstva či iný oficiálny údaj, ak existuje: Podľa štátnej príslušnosti k SR
Odhadovaný počet Slovenskej Ambasády založený na podklade Ministerstva Vnútra Veľkej Británie: 100 000

Rok posledného sčítania obyvateľstva či rok získania oficiálneho údaja
2007

Kvalifikovaný odhad počtu príslušníkov

Pôvod tohto kvalifikovaného odhadu

Stručná história slovenskej komunity
Vznik Slovenskej komunity (toho času Československej komunity) vo Veľkej Británií je úzko spojený so vznikom Exilovej vlády Československa počas druhej svetovej vojny a združovala najmä emigrantov a príslušníkov vojenských jednotiek bojujúcich proti fašizmu. V tomto období vznikol v Londýne Slovenský parlament, ktorého úlohou bolo reprezentovať záujmy Slovenska v zahraničí. Slovenský Parlament pokračoval vo svojej činnosti aj po skončení druhej svetovej vojny.
V roku 1951 bola v Londýne založená Asociácia Slovákov, ktorej úlohou bolo reprezentovať slovenskú kultúru a tradície v zahraničí.
Začiatkom 50. rokov vznikol vo Veľkej Britácií pod záštitou katolíckej cirkvi spolok Slovenský Kruh za účelom podpory vzniku samostatného demokratického Slovenského štátu a podpory sociálnych a kultúrnych potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí. Slovenský Kruh však nespolupracoval s komunistickou vládobu bývalého Československa. Po vzniku samostatnej Slovenskej Republiky v roku 1993 Slovenský Kruh nadviazal spoluprácu so Slovenskými vládnymi inštitúciami a Maticou Slovenskou. Po vstupe Slovenska do EU počet Slovákov žijúcich vo Veľkej Británií rapídne vzrástol, čo malo za následok vznik nových mimovládnych organizácií združujúcich Slovákov v rôznych oblastiach od kultúry po business.

Slovenské spolky
• The Slovak Circle in Great Britain (Slovenský Kruh) je členom Svetového Združenia Slovákov žijúcich v zahraničí a jej hlavnou úlohou je organizovať pravidelné stretnutia so snahou združiť novopricestovaných Slovákov, aspoň čiastočne im nahradiť domáce prostredie a podeliť sa s ich skúsenosťami a prípadne aj problemami.
32 Audley Road, London, W5 3ET, tel: (020)8997 9104, web: http://www.slovakcircle.co.uk, jopomichal@hotmail.com


• The Slovak Centre in the UK (Slovenské Centrum) je mimovládna nezisková organizácia ktorej hlavnými činnosťami sú ochrana záujmov Slovákov žijúcich vo Veľkej Británií, prezentovanie slovenských záujmov a to vo všetkých oblastiach (práca, vzdelanie, ubytovanie, turizmus, obchod a podnikanie, kultúra a iné). Zvýšenie a podpora povedomia Slovenska v očiach širokej verejnosti. Nadväzovanie spolupráce s inými komunitami atď.
42 Ravenswood Road, London, SW12 9PJ tel: +44 7968 7956 03, web: www.slovakcentre.co.uk, martin.hakel@slovakcentre.co.uk

• The Slovak Britisch Business Council je organizácia ktorej hlavnou úlohou je vytvárať obchodno-ekonomickú spoluprácu medzi Veľkou Britániou a Slovenskom
9 Bromell's Road, London, SW4 OBN tel: +44 (0)207 6228 777, web: http://sbbc.org.uk/, chairman@sbbc.org.uk

• Tatran je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom slovenských výrobkov a cez víkendy organizuje záujmové činnosti pre deti
430 Steatham High Road, London, SW16 3PX, tel: 020 8764 7999, www.tatran.co.uk,


• The Slovak Embassy in London (Slovenská ambasáda)
25 Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY, tel: +44 (0) 20 3136470, www.slovakembassy.co.uk, info@slovakembassy.co.uk

• Pishter Ltd. – podpora a prezentácia Stredo Európskej hudby
15 St. Mary’s Road, London, NW11 9UE, tel: +44 (0) 208 4577 664, www.pishter.com, pishter@pishter.com

Slovenské médiá
Česko-Slovenský magazin ECHO
Komunitný magazín pre Čechov a Slovákov žijúcich v UK a v Írsku.
344 Hoe Street, London, E17 9PX, tel: +44 (0) 77 529 23456
www.echomagazin.com, editor@echomagazin.com

Slovenské rozhlasové vysielanie
Áno
Radio Tatras International Ltd
Zjednocovanie ľudí zo Slovenska, UK, Európy a z iných štátov.
SKY Channel 0195, Slovakia 94,2-94,8 FM
www.rti.fm, katarina@rti.fm

Slovenské televízne vysielanie
Nie

Najvýznamnejšie knižné tituly, ktoré Slováci v krajine vydali
Nie je známe


Najvýznamnejšie slovenské kultúrne podujatia za ostatné roky
1. Thames Festival 2005, 2006 – prezentácia ľudových tradícii a turizmu na druhom najväčšom multikulturalnom festivale v Londýne
2. Slovenský Bál 2006
3. Boat Parties – plavba po Temží
4. Koncert Zlatých Huslí s Daliborom Karvayom
5. Vystúpenia súboru Lúčnica
6. Koncerty slovenských interpretov ako napr. Elán, Richard Muller, Žbirka, Vidiek atď.
7. Pulse Festival 2005, 2006, 2007 - Festival Stredo a Východo-Európskej hudby

Existujú v krajine slovenské umelecké telesá
• Morena - profesionálna tanečná skupina združujúca profesionálnych Slovenských tanečníkov žijúcich v Londýne
Cecil Sharp House, 2 Regent’s Park Road, London, NW1, tel: +44 (0) 794 6382 303
www.morena-dance.com, andrea@okely.freeserve.co.uk


• Karpaty - folklórny súbor prezentujúci Slovenský foklórny tanec vo Veľkej Británií
Tel: +44 (0) 7843 4964 27, www.karpatyonline.com, jozefina@karpatyonline.com

Slovenské školy, ak existujú
Slovenská víkendová škola

Just Learning, 84A Horsferry Road, Westminster, London, SW1P 2AD
Vyučovanie je každú sobotu pre deti vo veku 5-10 rokov a vyučuje sa slovenský jazyk a dejepis.
Lola Kassovic-Cerkez, tel: +44 (0) 207 233 8286, slovacik06@yahoo.co.uk

Možnosť vysokoškolského štúdia v menšinovom jazyku
Nie

Akým spôsobom slovenskú komunitu podporuje štát, v ktorom žije
Žiadnym

Najvýznamnejšie problémy a požiadavky komunity
• Komplexné informácie o možnosti pracovných pozícií, práv a povinností Slovákov žijúcich v UK
• Zjednodušený proces voľby zo zahraničia
• Zvýšenie finančných študentských pôžičiek pre Slovákov študujúcich v UK
• Založenie Slovenského Inštitútu
• Založenie slovenskej knižnice

Kontakty
• British Czech and Slovak Association – www.bcsa.co.uk

• Czech and Slovak Circle in the UK – www.czechandslovakcircle.co.uk

Webové stránky:

• www.pohyby.co.uk – portál pre Čechov a Slovákov
• www.londyn.sk