Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Dve národnosti?


            Áno. Napokon sa aj na Slovensku v sčítaní budú po prvý raz dať vyplniť, hoci to bolo krátko pred jeho začiatkom ohrozené. Objavil sa poslanecký návrh na vymazanie otázky na druhú národnosť, za ktorým stál i Štatistický úrad. Vznikla Výzva Vláde SR na zachovanie možnosti hlásiť sa k dvom národnostiam v sčítaní obyvateľstva. Medzi jej signatámi bolo niekoľko desiatok odborníkov a osobností spoločenského i politického života, vŕatane autora týchto riadkov ako predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí a napokon i člena Rady vlády ČR pre národnostné menšiny.

            V rozpore s niektorými názormi, národnosť nie je žiadny nepodstatný folklór. Je to bez ohľadu na štátnu príslušnosť absolútne zásadná súčasť ľudskej identity. Hovoria to nielen medzinárodné normy, ale najmä osobná skúsenosť, to zdieľanie spoločného dedičstva, rodného jazyka, žitej tradície, náhľadu na históriu vlastného národa či etnika.

            A ak sa mám k tomu postaviť aj ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, musím povedať - to chceme ako "nepodstatný folklór" odpísať aj fascinujúci fenomén dolnozemských Slovákov?

            Rozhodne je možné pociťovať dve i viac identít, osobitne, ak je niekto potomok zmiešaného manželstva. Špecificky je to charakteristické aj u Židov, Rómov, či Rusínov.

            Možnosť prihlásiť sa k viacerým národnostiam neprispieva k asimilácii, ale práve naopak, umožňuje prihlásiť sa k menšinovým koreňom aj vtedy, keď pochádzame zo zmiešaného manželstva, kde jeden z rofičov je z majority.

            Možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam je obvyklá aj inde, napríklad i v ostatných krajinách V4. V USA dokonca zisťujú korene (roots) bez obmedzenia, koľko ich má byť.

            V ČR sme túto ako členovia Rady vlády pre národnostné menšiny iniciovali a podporovali, bolo teda viac než logické podporiť to aj na Slovensku.
            A boli sme úspešní. Návrh na vymyzanie otázky na druhú národnosť bol pod týmto verejným tlakom stiahnutý.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 09.02.2021