Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Spomienka na Pavla Číčela


 V utorok 22 .10. 2020, v prvý jesenný deň v tomto roku, umrel nečakane, vo veku 80 rokov Pavel Číčel, dlhoročný kurátor a správca Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru v Prahe, predseda Spoločnosti Jána Kollára v ČR, člen Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR , člen Revíznej komisie Klubu slovenskej kultúry v ČR.

Pavel Číčel sa narodil 13. 5. 1940 v stredoslovenskej dedine Rovňany v okrese Poltár . Jeho rodina bývala v malej dedine Váľkovo, ktorá je časťou obce České Brezovo s bohatou evanjelickou tradíciou.

Vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu stavebnú v Lučenci a v roku ???….. sa presťahoval s rodinou do Prahy. Tu sa stal členom Slovenského evanjelického a. v. cirkevného zboru , kde bol od roku 1994 aj jeho presbyterom a od roku 2001 zamestnancom – kurátorom a správcom majetku Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe. Popri tejto práci bol veľkou oporou a pomocou aj pri zabezpečovaní hospodárskych úloh ECAV v ČR.

Ako kvalifikovaný stavebný technik sa celé roky staral o kostol Sv. Michala v Jirchářích na Novom meste pražskom. Podieľal sa na opravách kostola, hlavne jeho novej strechy, ďalej zborovej miestnosti, ako aj na udržovaní cirkevno-zborových bytov. Pripravoval  projekty na získanie finančných prostriedkov na tieto opravy. Mal na starosti aj financie Slovenského evanjelického zboru a pomáhal so všetkým, čo bolo v kostole i v cirkvi treba.

Pavel sa celé roky zapájal aj do slovenských aktivít v Českej republike, bol členom Klubu slovenskej kultúry, kde bol v posledných rokoch aj členom revíznej komisie KSK.

Pomáhal aj pri opravách náhrobku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch a bol členom Spoločnosti Jána Kollára v ČR , jej podpredsedom a od roku 2019 aj predsedom Spoločnosti SJK.  Navštevoval i rodnú obec Jána Kollára Mošovce. Často sa vracal do svojho rodného kraja na strednom Slovensku.

Angažoval sa aj v Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR a málokedy chýbal na aktivitách venovaných tejto významnej osobnosti česko-slovenských dejín, najmä pri Štefánikovej soche na pražskom Petříne.

Pavel bol človek navýsosť spoločenský a rád chodieval na programy do bývalého Domu slovenskej kultúry, na programy folklórneho súboru Limbora,  do Slovenského inštitútu a v posledných rokoch málokedy chýbal na akciách v Slovenskom dome v Prahe.

Všetci sme obdivovali jeho skvelú telesnú aj duševnú kondíciu, a to, čo všetko vo svojich rokoch stihol. Okrem kultúry, pravidelne športoval – lyžoval, plával, staral sa o záhradu, o rodinu, o vnúčatá. Rád chodil s nimi na  chalupu a do prírody.

A tu napokon skončila jeho pozemská púť nečakane a šokujúco. Budeme na neho často a s láskou spomínať vo viere a nádeji vzkriesenia. V tejto viere žil Pavel a my spolu s ním. Česť jeho pamiatke.

 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Janka Haluková, Vojtech Čelko, Marián Čop : 27.09.2020