Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Krajanská politika po voľbách


 

V nedeľu 5. júla sme opäť oslávili nielen štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda, ale aj Pamätný deň zahraničných Slovákov. Ako každý rok, opäť sme sa zišli pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v bratislavskom Sade Janka Kráľa. Čosi však bolo iné.

Tento rok sme sa takto stretli v celkom novej situácii – po koronavírusových škodách, ktoré táto pandémia priniesla aj slovenskému zahraničiu, po útrapách, ktoré nejeden krajan prežil v štátnej karanténe či ďaleko od svojich blízkych, ktorých nemohol navštíviť, ale tiež krátko po nástupe novej vlády, ktorá sa k podpore Slovákov žijúcich v zahraničí vo svojom programe výrazne prihlásila.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ako strešná organizácia slovenského sveta, zastupujúca viac než 120 spolkov a inštitúcií v 24 krajinách sveta, tento ambiciózny program (nielen) počas osláv Pamätného dňa zahraničných Slovákov privítalo a prihlásilo sa k spolupráci na jeho razantnom napĺňaní.

Osobitne dôležité sú témy volieb zo zahraničia, umožnenia dvojakého občianstva, zvýšenia finančnej podpory slovenského zahraničia a vybudovania zásadnej infraštruktúry v tejto oblasti.

Pokiaľ ide o voľby zo zahraničia, vláda podľa svojho programového vyhlásenia po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne hlasovať všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú. Na téme SZSZ pracuje viac než desaťročie. Autor tohto článku bol ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí už členom komisie na prípravu Volebného kódexu, ktorú vytvoril ešte minister vnútra Daniel Lipšic za vlády Ivety Radičovej. Súčasne chceme pripomenúť, aby sa nezabudlo ani na klasické hlasovanie, to znamená zjednodušiť hlasovanie poštou, podľa návrhu štátneho tajomníka MZVEZ SR Martina Klusa zasielať lístky nie na Slovensko, ale na príslušné veľvyslanectvo, čo významne zníži náklady, ale najmä skráti lehoty. Vďaka tomu bude možné rozšíriť tento druh hlasovania z parlamentných aj na prezidentské voľby. Súbežne s tým treba umožniť hlasovanie aj na veľvyslanectvách a konzulátoch.

Bez výhrad podporujeme zámer vlády, ktorá podľa svojho programového vyhlásenia umožní občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR. Vláda SR bude tiež riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR, tak, aby im bolo vrátené na základe štandardných európskych princípov nadobúdania občianstva, a zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí. SZSZ svojimi informačnými kanálmi bude o tejto možnosti krajanov široko oboznamovať, konzultovať ich konkrétne problémy, ktoré prináša život.

Programové vyhlásenie vlády tiež deklaruje, že táto postupne zvýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu až na úroveň, v akej ročne podporuje národnostné menšiny žijúce na Slovensku. Ide o prelomový prísľub, SZSZ zaň ďakuje, a hoci podpora národnostných menšín na Slovensku sa, samozrejme, uskutočňuje aj inými cestami, predpokladáme, že rozpočet grantového programu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v zmysle programového vyhlásenia vlády bude postupne približovať Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ten v roku 2020 na podpornú činnosť alokoval 7 600 000 eur.

Slovenské zahraničie potrebuje aj zásadné štrukturálne projekty, napokon alokácia podpory, ako je avizovaná, ich konečne umožní. Patrí medzi ne prísľub vlády vo vybranej svetovej metropole spustiť projekt spolupráce s tzv. novou diaspórou a komunitou slovenských profesionálov, potenciál ktorých sa využije na realizáciu spoločných cieľov v danom teritóriu. Patrí sem aj dávno pripravený a stále zo strany štátu nepodporený projekt Svetového združenia Slovákov v zahraničí zriadiť v Bratislave Centrum slovenského zahraničia, ktoré bude trvalo predstavovať kultúru i históriu krajanov.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí sa vyjadrovalo i k otázke, ako ďalej s inštitucionalizáciou štátnej politiky voči krajanom, teda i s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ten spadá ostatných osem rokov pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Objavila sa i myšlienka úrad zrušiť a jeho kompetencie opätovne delimitovať na jednotlivé rezorty – grantový program na ministerstvo zahraničných vecí, vydávanie osvedčení zahraničného Slováka na ministerstvo vnútra a tak ďalej. Napokon sa nám však podarilo presvedčiť kompetentných o prevládajúcom názore krajanov, totiž že má zmysel Úrad pre Slovákov v zahraničí zachovať, a to pod kuratelou rezortu zahraničia, kde vznikajú synergické efekty so sieťou zastupiteľských úradov. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol zachovaný a urýchlene bol menovaný aj jeho nový predseda, rusínsky občiansky aktivista Milan Ján Pilip. Treba mu popriať, aby ambiciózny vládny program v tejto oblasti dokázal úspešne implementovať. Svetové združenie Slovákov v zahraničí je pripravené byť v tom maximálne nápomocné, silou svojich členských organizácií, ale aj skúseností a inštitucionálnej pamäti.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí : 17.07.2020