Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

V núdzi poznáš priateľa


 

(Komentár bol pripravený 30. marca 2020)

V núdzi poznáš priateľa. Toto tvrdenie platí v súkromnom živote, ale aj v medzinárodných vzťahoch. Nadštandardné vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskom sa potvrdzujú aj v týchto mimoriadne zložitých časoch, vyvolaných globálnym šírením ochorenia COVID-19. Náš západný sused zohrával v ostatných dvoch týždňoch významnú úlohu pri návrate Slovákov do vlasti (repatriáciách) a Praha sa v týchto dňoch stala kľúčovým tranzitným uzlom pre našich repatriantov z celého sveta.

Zastupiteľský úrad SR v Prahe má v súčasnosti bezprecedentný nával práce. Konzulárnu pomoc občanom SR zabezpečujú pracovníci ZÚ na troch núdzových linkách, pri ktorých sa striedajú všetci zamestnanci, vrátane tých, ktorí predtým neplnili úlohy konzulárnej pomoci a museli sa urýchlene zaškoliť. Denne ide zhruba o štyristo hovorov, plus množstvo e-mailových dožiadaní z celého sveta, najmä ohľadom tranzitu cez pražské Letisko Václava Havla.

Česká strana v dôsledku boja so šírením nákazy neustále sprísňuje podmienky tranzitu pre všetkých Európanov cez územie ČR (v ČR bolo k 30. 3. až 2 896 ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19 a celkový počet úmrtí 17). Mení sa doteraz zaužívaný systém vnútroštátnej autobusovej a vlakovej dopravy, ktorou sa občania SR mohli dostať až na štátnu hranicu a pešo prejsť cez hraničné priechody.

čšina občanov SR využila práve tento spôsob dopravy, aj v snahe predísť umiestneniu v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR. Česká republika od 30. marca zavádza nové podmienky pre vstup občanov EÚ na územie svojho štátu. Ďalšia výzva pre našu diplomaciu. Každý občan SR, ktorý priletí na Letisko V. Havla alebo prekročí pozemnú hranicu s ČR, musí mať pri vstupe na územie ČR nótu Veľvyslanectva SR v Prahe s presne požadovanými údajmi o občanovi SR, ktorá je akousi vstupenkou na možnosť tranzitu cez územie ČR. Nastaviť systém komunikácie so ZÚ SR tak, aby občan mal už pri vstupe na palubu lietadla kdekoľvek vo svete kópiu parafovanej nóty slovenského veľvyslanectva v Prahe, bola veľmi náročná operácia. Tranzit individuálne prilietajúcich občanov SR z Letiska V. Havla na územie SR bude už odteraz výlučne organizovaný rezortom našej diplomacie, a to dvoma autobusovými linkami s odchodom o 11:00 a 23:00 hod.
         Naši diplomati vysoko oceňujú spoluprácu s českou stranou, osobitne s rezortom vnútra, s ktorým udržiavajú nonstop kontakt a mnohokrát dokážu vyriešiť aj početné nepredvídateľné a neštandardné problémy. Podľa ich slov „osobitnú pozornosť venujeme napríklad tomu, aby naši občania, ktorí majú v najbližších týždňoch absolvovať neodkladné chirurgické zákroky či inú liečbu v zdravotníckych zariadeniach ČR, mohli bez problémov prekročiť štátnu hranicu s ČR v sanitnom vozidle SR, a mali tak zabezpečenú liečbu, ktorá by mohla ohroziť ich život. Riešime aj prípady ľudí s pohnutým ľudským osudom, keď Slovákovi, ktorý nemôže vstúpiť na územie ČR, zomiera rodinný príslušník, ktorý dlhodobo žije v Česku, a chce sa o neho postarať v jeho posledných chvíľach života.“

 

(autor je zahranično-politický analytik a bývalý minister zahraničných vecí SR)

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Pavol Demeš : 07.04.2020