Hľadáme sprostredkovateľa dodávateľa stavieb z lodných kontajnerov


Ponúkam

[nazov] Hľadáme sprostredkovateľa dodávateľa z domáceho trhu alebo zahraničia na dodávku stavieb z lodných kontajnerov:
SMART House 56 m2 – mobilné prevedenie,miesto dodania Žilina
polyfunkčný objekt 400 m2, miesto dodania Žilina
víkendový dom 170 m2 miesto dodania, Žilina
Požadujeme za spoločnosť objednať a prevziať dielo ako i skúsenosti z oblasti stavieb z lodných kontajnerov, oceľových konštrukcií.

Kontakt