Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Voľby zo zahraničia


V súvislosti s blížiacimi sa februárovými voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky sa opäť vracia do epicentra záujmu téma, ktorú rieši Svetové združenie Slovákov v zahraničí už dlhé roky: voľby zo zahraničia. Občas sa vynorí aj iná iniciatíva, ktorá sa tomu nejaký čas venuje, spravidla s vidinou konkrétneho ovplyvnenia volebného výsledku. Svetové združenie Slovákov v zahraničí tak k tejto téme nikdy nepristupovalo, ide mu principiálne o čo najvyšší komfort pri uplatňovaní ústavného práva voliť, ktoré majú občania Slovenskej republiky, nech už žijú kdekoľvek.

Toto je prvé, čo si treba ujasniť. Diskusie, či vlastne majú právo voliť tí, ktorí dlhodobo nežijú v Slovenskej republike, naozaj nemá zmysel viesť. V parlamentných a prezidentských voľbách, či v referende, ho jednoducho majú, je to atribút občianstva. Bodka. Ťažko si predstaviť niečo iné, každopádne spochybňovanie tohto je v príkrom rozpore s ústavou. Samozrejme, v komunálnych či regionálnych voľbách záleží od trvalého bydliska. Ak je právny výklad jasný, nemajú asi vágnejšie úvahy zmysel, ale predsa: Kritici zvyknú namietať, že tí to občania sú horšie informovaní, čo nie je v čase internetu absolútne pravda. Zvyknú ešte hovoriť, že nenesú následky svojej voľby, čo rovnako pravda nie je, lebo spravidla majú na Slovensku rôzne záujmy, od rodinných po majetkové, navyše politika a povesť Slovenska ich ovplyvňuje kdekoľvek na svete, v Európskej únii, kde žije veľká väčšina voličov v zahraničí, úplne bezprostredne.

Keď sa už teda nemusíme vracať k otázke, či Slováci, žijúci v zahraničí majú právo voliť, poďme si rozobrať otázku komfortu týchto volieb. Svetové združenie Slovákov v zahraničí bolo pri každom jeho zvýšení, chce, aby tento proces pokračoval, a chce byť pri tom hlavným partnerom orgánov SR. Pôvodný stav, keď jedinou možnosťou bolo pricestovať na Slovensko, sa zásadne zmenil pri parlamentných voľbách v roku 2010. Vtedy po prvý raz bolo možné voliť korešpondenčne. Je to prakticky stav, ktorý platí dodnes. Počet voličov bol sprvu malý, postupne však rástol. V roku 2016 už volilo poštou asi 17278 Slovákov zo zahraničia (drvivá väčšina v mieste svojho trvalého bydliska, najviac v Bratislavskom a Prešovskom kraji, len tí, čo ho nemajú, v špeciálnom obvode), podľa odhadov Svetového združenia Slovákov v zahraničí ďalších 30 tisíc pricestovalo a odvolilo na Slovensku. Ak uvážime, že odovzdaných bolo 2,6 milióna platných hlasov, rozhodli Slováci zo zahraničia zhruba o troch mandátoch. V najnovších voľbách odhaduje SZSZ nárast s ohľadom na mieru mobilizácie aspoň o 50 %, teda 25 tisíc voličov poštou, 45 tisíc na Slovensku.  
 Boj o zvýšenie komfortu týchto volieb trvá dlho. Autor týchto riadkov bol už aj členom komisie pre prípravu volebného kódexu, ktorú zriadil vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic a kde sa hovorilo o rôznych možnostiach hlasovania spoza hraníc. Avšak nekončí.
 Jednou z požiadaviek je, aby sa dalo voliť i na zastupiteľských úradoch. K tejto požiadavke, dlhodobo prezentovanej Svetovým združením Slovákov v zahraničí, sa už pozitívne postavil i predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý vyjadril presvedčenie, že veľvyslanectvá a konzuláty sú schopné to zabezpečiť. Zaujímavé je, že napríklad Česi túto formu volieb majú a usilujú naopak o rozšírenie o korešpondenčné voľby podľa slovenského vzoru. Kombinácia je veľmi prirodzená, keďže voľby na zastupiteľských úradoch sú síce pohodlné, avšak iba pre tých, ktorí bývajú blízko.

Ďalšou cestou je tiež skrátenie lehôt pre korešpondenčnú voľbu a najmä jej umožnenie i pri prezidentských voľbách. Oboje narážalo na stanovisko Svetovej poštovej únie, ktoré si vyžiadala už spomínaná komisia pre prípravu Volebného kódexu. Podľa neho nie je možné garantovať doručenie zásielky z akéhokoľvek miesta sveta v kratších termínoch, zvlášť nie za dva týždne medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb. Zdá sa, že problém rieši návrh podpredsedu Národnej rady SR Martina Klusa, s ktorým sa Svetové združenie Slovákov v zahraničí stotožňuje. Po novom by bolo možné doručovať poštou nie na Slovensku, ale na zastupiteľský úrad v danej krajine. To by proces navyše pre voliča aj zlacnilo. A pekne by sa to dopĺňalo s osobnými voľbami na zastupiteľských úradoch.

Najradikálnejším riešením, ktoré netreba spúšťať zo zreteľa, sú voľby prostredníctvom internetu, za príklad sa dáva spravidla Estónsko a argumentuje sa bezpečnosťou internet bankingu. Identifikátorom by mohli byť napríklad občianske preukazy s čipom a zrejme i nová forma osvedčení o štátnom občianstve pre tých, čo nemajú trvalé bydlisko na Slovensku – tá by musela byť rovnako s čipom a predĺžená by musela byť ich platnosť. Pravda však je, že v dnešnej situácii, keď sú i voľby vo väčších krajinách v podozrení, či nie sú manipulované zvonku, nech už z ktorejkoľvek svetovej strany, či zvnútra, sa to zdá byť nebezpečné. Navyše vznikajú otázky, týkajúce sa toho, či je možné zabezpečiť úplnú bezpečnosť pri absolútnej tajnosti volieb, ktorá je garantovaná ústavou. A v neposlednom rade sú i obavy, že by to uľahčilo kupovanie hlasov, napríklad vo vylúčených lokalitách. Summa summarum, toto je zrejme ešte na dlhú diskusiu.

Čo z toho všetkého vyplýva pre voliča v zahraničí v tejto chvíli? Najmenej 50 dní pred voľbami, ktoré sú stanovené na mierne kuriózny termín 29. februára, treba požiadať o zaslanie volebných lístkov. Buď v mieste trvalého bydliska, ale v špeciálnom obvode v Bratislave-Petržalke. Termín pre túto žiadosť vychádza na 10. januára. Návody sú na internete, je na to aj jednoduchá elektronická aplikácia na webe Slovensko.Digital, ktorá už v minulých voľbách pomohla aktivizovať voličov. Následne najneskôr deň pred termínom volieb, teda 28. februára, treba volebný lístok podľa návodu odoslať. Alebo odcestovať voliť na Slovensko...

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 22.11.2019