Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759

Zahraninční Slováci so staronovým predsedom a novými prioritami


Na ďalšie štyri roky zvolili delegáti VI. Riadneho Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimíra Skalského za predsedu tejto strešnej organizácie slovenského sveta. SZSZ združuje 121 najdôležitejších slovenských spolkov a inštitúcií z 24 krajín sveta.

Vladimír Skalský sa narodil v roku 1972 v Prešove, od roku 1990 žije v Prahe, kde na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej absolvoval teoretickú fyziku. Je dlhoročným funkcionárom slovenských spolkov a od roku 2014 aj riaditeľom Slovenského domu v Prahe. V minulosti bol aj podpredsedom Rady vlády ČR pre národnostné menšiny, či prvým viceprezidentom organizácie Európania vo svete so sídlom v Bruseli z takzvaných nových krajín EÚ. Dnes pôsobí vo výbore Rady vlády SR pre kultúru.  Predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí je už od roku 2006. Ako autor má na konte rad kníh, vrátane zbierok básní.

Vo výkonnom vébore, teda najužšom vedení Svetového združenia Slovákov v zahraničí ho doplnili podpredsedovia Dušan Daučík zo Švédska, Pavel Hlásnik z Rumunska a Milan Čuba z USA, tajomníčky Alžbeta Hollerová Račková z Maďarska a Svetlana Zolňanová zo Srbska a šlenovia výboru Andrej Dan Bárdoš z Česka a Ján Šuľan zo Srbska.
Valné zhromaždenie SZSZ schválilo aj udelenie Ceny M. R. Štefánika doterajšiemu generálnemu tajmníkovi SZSZ, dlhoročnému predsedovi Obce Slovákov v ČR Petrovi Liptákovi. Pred ním ju obdržali iba prezidenti Miloš Zeman a Ivan Gašparovič za zásluhy o zriadenie Slovenského domu v Prahe a bývalý generálny tajomník Slovenaskej ligy v Amerike, dlhoročný šéfredaktor Slováka v Amerike a podpredseda SZSZ Ján Holý.

V uzneseniach SZSZ sa ako o zásadnej prirorite hovorí o urýchlenom zriadení Centra slovenského zahraničia ako projektu tejto strešnej orgnizácie, zvýšení komfortu volieb zo zahraničia, ale aj o preskúmaní možnosti zastúpenia krajanov v NR SR po vzore radu iných krajín. Svetové združenie Slovákov v zahraničí tiež privítalo, že sa podľa jeho slov konečne zvrátil trend vo vývoji výšky finančnej podpory krajanských projektov. Tá konečne stúpa, podľa SZSZ však stále je i v tomto smere čo naprávať, napríklad v porovnaní s Maďarskom a Poľskom. Združenie riešilo tiež vplyv globalizácie a hromadnej migrácie Slovákov zo Srbska či Ukrajiny na Slovensko a naopak zo Slovenska do západnej Európy či zámoria. Nová situácia podľa nich vyžaduje prehodnotenie niektorých prístupov, vrátane zmeny defininície zahraničného Slováka, ktorá dnes neobsiahne krjanov, ktorí síce dlhodobo žijú v zahraničí, majú však trvalé bdlisko na Slovensku...

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(vr) : 27.10.2019