Slovenský dom v Prahe päťročný


 Čas naozaj letí. Ubehlo neuveriteľných 5 rokov, odkedy sme otvorili Slovenský dom v Prahe. Neuveriteľných v každom zmysle. Jednak, že sa skutočne vôbec nezdá, že to už môže byť toľko. A druhak, bol to čas naozaj nemierne zaujímavý. Ne-u-ve-ri-teľ-ný.
            Akoby to bolo včera, no dobre – predvčerom, čo sme činnosť Slovenského domu v Prahe otvárali. Ako to už býva v rozprávkach, v podstate trikrát. Najprv poklepaním poslednej tehly prezitentmi oboch republík, Milošom Zemanom a Ivanom Gašparovičom. Po druhý raz výstavou sôch Ondreja 4. Zimku. Tých veľkých v exteriéri, v pražskom Ungelte, tých menších práve už v Galérii Slovenského domu v Prahe. Mimochodom, i tá posledná tehla bola dielom tohto sochára, rovnako tak i znovu prezidentmi neskôr odhalená pamätná tabuľa. No a do tretice sme domotvorili do trvalej prevádzky prvou akciou v jeho hlavnej sále, o čosi neskôr nazvanej Sálou M. R. Štefánika a vyzdobenej bustou tohto štátnika, vedca, diplomata, generála. Tým podujatím bola veľká medzinárodná konferencia k výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky  – mimochodom, odvtedy sme tých slovakistických prednášok a seminárov usporiadali niekoľko, dokonca i celý ich cyklus k 100. výročiu Československej republiky, vyšiel z neho i zborník. Kontinuita.
            No a od toho trojnásobného štartu sa v Slovenskom dome v Prahe konalo viac než 70 výstav a viac takmer tisíc ďalśích akcií, navštívilo ho mnoho desiatok tisíc záujemcov o slovenskú kultúru, česko-slovenskú vzájomnosť, či mnohoraké presahy ku kultúram iných národov, vždy samozrejme v súvislosti s tou slovenskou. Napríklad k americkej, austrálskej,  bosnianskej, britskej, chorvátskej, francúzskej, indickej, kanadskej, kazašskej, maďarskej, nemeckej, poľskej, portugalskej, rakúskej, rómskej, rumunskej, rusínskej, ruskej, srbskej, talianskej, ukrajinskej, či židovskej. Určite som ešte na nejaké zabudol. Medzi tými diasiatkami tisíc návštevníkov nechýbali súčasní či bývalí českí i slovenskí prezidenti, premiéri, guvernéri národných bánk, viac než desiatka ministrov, ale aj desiatky veľvyslancov zmieňovaných i ďalších krajín – napokon organizovali sme aj priamo stretnutie ambasadorov k výročiu konca 1. svetovej vojny...
            Akcie organizuje samotný Slovenský dom v Prahe a jeho vlastník a prevádzkovateľ Slovensko-český klub, z. s., ale rovnako tak i rad ďalších slovenských spolkov v ČR, medzi nimi Obec Slovákov v ČR so svojimi regionálnymi obcami, samozrejme i regionálne pobočky Slovensko-českého klubu, Slovenský literárny klub v ČR, ČeskoSlovenská scéna, Spoločnosť M. R. Štefánika, Spoločnosť Jána Kollára, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Slovak World Network, Klub českých a slovenských spisovateľov, Spoločnosť MUDr. Ivana Hálka,
Folklórny súbor Šarvanci, Slováci v Čechách, Združenie Slovákov v Prahe, Slovenské výchovno-vzdelávacie združenie Pro Futuro, CS Institut, Analytické centrum slovenskej národnostnej menšiny ale tiež cirkvi, najmä slovenský zbor Evanjelickej a. v. církvi v Prahe a Slovenská rímsko-katolícka farnosť v Prahe, Katedra stredoeurópskych štúdií FF UK, mladí ľudia z inštitúcií #Slovakfolklore, Rusíni v Prahe a ďalší a ďalśí. Úzko spolupracujeme aj s Veľvyslanectvom SR v Prahe, Slovenským inštitútom či Domom národnostných menšín. Činnosť domu podporujú Ministerstvo kultúry ČR, Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Hlavné mesto Praha, Mestská časť Praha 1, jednotlivé programy aj Fond na podporu umenia či Národná banka Slovenska. A samozrejme sponzori a reklamní partneri.
            Aj po piatich rokoch sa patrí poďakovať za podporu prezidentom Milošovi Zemanovi a Ivanovi Gašparovičovi, politická dohoda ktorých o potrebe podobnej inštitúcie stála na samom začiatku všetkého. Napokon, dostali za tento počin od Svetového združenia Slovákov v zahraničí aj Cenu Milana Rastislava Štefánika, ktorú si prevzali v Slovenskom dome v Prahe. A tiež Ministerstvu kultúry Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za grantovú podporu. Osobitne vtedajší predseda úradu Igor Furdík bol mimoriadne dôležitým hybateľom tohto projektu. A rovnako i sponzorom a každému, kto akokoľvek prispel ku vzniku a prevádzke zariadenia, vďaka ktorému majú Slováci v Česku svoj domov, ako sa píše na webovej stránke domu. Inšpirovali sme sa vtedy napokon podobnými inštitúciami v prostredí Slovákov v iných stredo- a juhoeurópskych krajinách.
            A hoci sa našlo pár štekajúcich psov, karavana, plne naložená cennosťami slovenskej kultúry kráča ďalej a prináša radosť a krásu do toho nádherného kamenného mesta nad Vltavou, ktoré je nielen metropolou Českej republiky, ale so stotisícovou slovenskou komunitou aj tretím najväčśím slovenským mestom po Bratislave a Košiciach. A napokon, ten náklad je adresovaný aj Pražanom a návštevníkom Prahy, vrátane zvyšku celkovo asi štyristotisícovej slovenskej menšiny v Česku. 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 02.09.2019