Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Česko-slovenské literárne mosty


 Česko-slovenské literárne mosty sa uskutočnia v dňoch 3.-7. apríla 2016 v rámci podujatia Tatranská literárna jar. Ideou podujatia je znovu sprítomniť to, čomu sa hovorí česko-slovenský literárny kontext, obnoviť spoluprácu spisovateľských organizácií a prezentovať literatúru najmä mladému publiku. Stretnutie slovenských a českých spisovateľov vo Vysokých Tatrách, Domov slovenských spisovateľov Timrava, Starý Smokovec 3. - 7. apríla 2016. Spoluorganizátor Spolok slovenských spisovateľov, predseda M. Bielik, a Obec spisovateľov ČR, predseda Tomáš Magnusek. Zúčastnia sa delegácie oboch spisovateľských organizácií a ďalší spisovatelia, spolu 20 účastníkov. V programe okrem spoločných rokovaní o aktuálnych otázkach literatúry a knižnej kultúry a projektoch vzájomnej spolupráce budú aj besedy na školách a v knižniciach Popradu a V. Tatier, stretnutie s predstaviteľmi mesta a kultúrnych inštitúcií. 

Prínosom podujatia má byť podľa organizátorov rozšírenie spolupráce slovenských a českých spisovateľov, jej odborná reflexia, rozvíjanie fenoménu česko-slovenskej vzájomnosti a česko-slovenského literárneho kontextu, ale aj prezentácia a propagácia kvalitnej literatúry u verejnosti s osobitným dôrazom na mladú generáciu.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

(vs) : 24.03.2016