Pražský sprievodca v slovenčine


 Chcete spoznať Prahu s profesionálnym sprievodcom, a to i v slovenčine? Zábavné prehliadky Prahy pre individuálných návštevníkov aj skupiny, vrátane zájazdov, firemných akcií či školských výletov. Odborné prechádzky po pražských pamiatkach.

Mgr. Soňa Klapková – profesionálny sprievodca po Prahe  - Official Guide of Prague

Licencovaná sprievodkyňa, absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, sprevádza v slovenčine, čeśtine i angličtine..
Zaistí špeciálne prehliadky, programy pre školské skupiny a iné. 
Po Prahe Vás bude sprevádzať po najnavštevovanejších miestach – Pražský hrad, Hradčany, Malá Strana, Staré a Nové mesto.
Pomôže vám s organizáciou vášho vlastného programu, zaistí obed či vstupenky.

Mobil: +420 737 557 335, e-mail: KlapkovaSona@seznam.cz

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

25.05.2014