Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Duchu a národu


Vyšiel zborník Duchu a národu. Vydali ho Slovak World Network  a Svetové združenie Slovákov v zahraničí, zostavili Stanislav Bajaník, Vladimír Skalský a Viera Denďúrová-Tapalagová.
 V editoriali sa uvádza:
Konferencia "Historický, kultúrny a náboženský odkaz  solúnskych bratov Cyrila a Metoda pre Slovákov doma i vo svete" sa konala v Bratislave 10. a 11. decembra za účasti vysokých predstaviteľov cirkevného, spoločesnkého, vedeckého a krajanského života.
Projekt sa zrodil v prostredí komunikácie slovenských odborníkov a krajanských komunít, menovite Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Jeho obsahom, ktorý sa podarilo v plnej miere naplniť, bolo usporiadať konferenciu v trvaní dvoch dní, za účasti renomovaných historikov, etnológov, jazykovedcov a literárnych vedcov z prostredia „slovenského zahraničia“ ako aj odborníkov z vedeckých ústavov a univerzít na Slovensku.  Z rokovania konferencie vychádza tento zborník materiálov, uskutočnil sa kultúrny program. 
Cieľom konferencie bolo analyzovať vplyv cyrilo-metodskej tradície na historický vývoj, kultúru, vzdelávacie aktivity, náboženský a spoločenský život ako aj všestrannú emancipáciu Slovákov na Slovensku, ale aj žijúcich v živých komunitách v zahraničí. 
Nedá však ani autorovi tohto editorialu byť iba faktografický pri akej hlbokej téme.
Kedysi som o Proglase, neuveriteľnom diele, napísal: Proglas je výnimočný text, ku ktorému sa nedá pristupovať inak, než s až posvätnou úctou, ba i pohnutím. Je to najstaršia slovienska báseň, pochopiteľne i najstaršia dochovaná báseň, ktorá vznikla na území dnešného Slovenska. Napísal ju v rokoch 863 – 867 Konštantín Filozof, známejší pod menom Sv. Cyril. Svoj účel vysvetľuje sám Proglas hneď v prvom verši: „PROGLAS7 jesm6 sveNtu jevangel6ju“, čiže: „Evanjeliu svätému som predslovom“. (Hláska, označená v našom prepise staroslovienčiny šestkou, sa nazýva mäkký jer a vysloví sa ako slabé „i“; sedmička označuje hlásku tvrdý jer a vyslovuje sa ako slabé „u“; veľké N vyjadruje nosovku.) 
Proglas je však súčasne silná výpoveď, až udivujúca svojou životnosťou po viac než tisícročí, je to pôsobivé slovo o moci slova.
„Je možné priniesť viac?“ pýta sa Milan Rúfus, ak hovorí o prínose bratov zo Solune. „Ó, nevyspytateľné písmená/ Nebeskí mravci./ Vy poslíčkovia závetí.// Ó, stĺporadie chrámov pamäti!/ Abeceda/ Znak, hláska, slovo, veta.../ Zázračné tehly krehkých stavieb sveta.“ Konštantín Filozof priniesol s tehlami hneď aj veľkolepú architektúru...
Sme štastní, že v roku 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sme mohli usporiadať takúto konferenciu...
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 17.04.2014