Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725

Štefankove ceny po šiesty raz


V marci sa vždy Nadlak, mesto na samom severe Rumunska, prakticky rozdelené hranicou s Maďarskom, zmení na hlavné mesto slovenského sveta. V tejto neveľkej metropole rumunských Slovákov sa totiž vtedy udeľujú ceny miestneho rodáka, spisovateľa, prekladateľa, osobnosti krajanského života, ale aj bývalého poslanca rumunského parlamentu a podpredsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Ondreja Štefanka. Súčasne sa vždy uskutočňuje rok od roku rozsiahlejšia medzinárodná vedecká konferencia. Tentoraz, 21. a 22. marca, sa uskutočnil už šiesty ročník podujatia. Konferencia mala tému Historické aspekty života dolnozemských Slovákov.
 
Ceny udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku so sídlom v Nadlaku spoločne so Svetovým združením Slovákov v zahraničí a tentoraz ich udelili za organizačnú činnosť dvom dámam – Kataríne Melegovej-Melichovej, predsedníčke Matice slovenskej v Srbsku, a Nine Holej, dlhoročnej generálnej tajomníčke Slovenskej ligy v Amerike a za vedeckú činnosť docentovi Michalovi Babiakovi, ktorý síce pôsobí na Slovensku, je však rodákom z Vojvodiny.
Význam ceny a podujatia podčiarkuje, že oceneným zablahoželali v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku okrem iných veľvyslanec SR v Bukurešti Ján Gábor,  poslanec parlamentu Rumunskej republiky a predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Adrián Miroslav Merka,  predseda výboru Národnej rady SR pre kultúru  a médiá Dušan Jarjabek a podpredseda školského výboru  Ľubomír Petrák, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania slovenského ministerstva školstva Vladimír Belovič, viceprimátor mesta Nadlak Dušan Šomrák, riaditeľ teritoriálneho odboru Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Augustín Jozef Lang  a, samozrejme, aj autor článku ako predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ktoré cenu spoluudeľuje. 
Následná konferencia sa tešila obrovskému záujmu účastníkov zo slovenských univerzít a vedeckých pracovísk, ako aj zo slovenského sveta. Zaznelo takmer šesť desiatok príspevkov, ktoré nazerali na tému z historických, ale aj jazykovedných, literárnych a kultúrnych aspektov. Hlavným výstupom konferencie bude už tradične zborník. O tomto čase vyšiel práve ten z minulého roka, ktorý nesie názov minuloročnej konferencie: Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. 
 
 
Doterajší laureáti Ceny Ondreja Štefanka:
- za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete: Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska a Michal Harpáň zo Srbska (2013);
- za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete:Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etelka Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012) a Pavel Hlásznik z Rumunska (2013).
 
 
Ondrej Štefanko (účastníci konferencie i slávnosti si pripomenuli v tomto roku aj 65. výročie jeho nedožitých narodenín – O. Štefanko sa narodil 18. 3. 1949 a zomrel 20. 2. 2008) bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 04.04.2014