Vyznamenaný Jozef Hajniš


 Prezident SR Ivan Gašparovič ocenil predsedu Matice slovenskej na Zakarpatsku Jozefa Hajniša.
Ing. Jozef Hajniš, etc. prevzal dňa 26. 3. 2014 v prezidentskom paláci v Bratislave : vysoké ocenenie Medailu prezidenta SR za dlhoročnú aktívnu a úspešnú činnosť medzi Slovákmi na Zakarpatskej Ukrajine, kde pôsobí nielen ako vysoko kvalifikovaný vedec, ale aj predseda MS na Ukrajine vyše dvadsať rokov.
Jozef Hajniš je aj dlhoročný člen Svetového združenia Slovákov v zahraničí, pôsobil aj ako predseda Zmierovacej komisie SZSZ a patrí medzi významné slovenské osobnosti v slovenskom svete. V mene SZSZ, z poverenia predsedu SZSZ Vladimíra Skalského mu blahoželali naši externí vedeckí a odborní spolupracovníci Stanislav Bajaník a Viera D. Tapalagová v Bratislave.
Aj toto prezidentské ocenenie vnímame ako jeho osobitný vzťah k zásluhám významných osobností slovenského života v slovenskom zahraničí.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

31.03.2014

Zdroj: (sb)