Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1596 9%
Počet hlasujúcich: 18724

O českých médiách u slovenských spisovateľov


 Slovensko-český klub bol hlavným organizátorom podujatia, na ktorom sa 6. februára v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave predstavila kniha Petra Žantovského Česká politika a média po roce 1989, ktorú vydal ako svoju piatu publikáciu Inštitút Václava Klausa. 
Prezentácia sa konala pod záštitou a za osobnej účasti veľvyslankyne Českej republiky v Bratislave Livie Klausovej. O knihe okrem nej, autora tohoto článku a predsedu Slovenského centra PEN klubu Ladislava Volka prehovorili dvaja profesori v oblasti masmediálnej komunikácie – prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc. z katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D. Zúčastnili sa významní novinári, spisovatelia, diplomati i ďalší záujemcovia o problematiku. 
Petr Žantovský je novinár, publicista, vydavateľ, prevádzkovateľ súkromného rádia, mediálny odborník, ktorý už desať rokov pôsobí aj v akademickej sfére. Je autorom niekoľkých monografií o žurnalistike a médiách, zaoberá sa štúdiom manipulačných techník v médiách, analýzou mediálnych obsahov a dejinami českej žurnalistiky. Kniha je svojím spôsobom i jeho subjektívnym prerozprávaním politického vývoja v Česku od roku 1989 a jeho interakcie s mediálnym svetom.
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský : 21.02.2014