Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Primátor Prešova Pavel Hagyari


 Stretnúť sa s primátorom Prešova Pavlom Hagyarim je príjemné. Má to totiž ľudský rozmer – po schôdzke zavolá, či by ste si vlastne neurobili čas aj na kávičku na zrekonštruovanej vodárenskej veži, pár dní predtým, než kaviareň s panoramatickým výhľadom na mesto otvoria pre verejnosť, komunikuje úplne bezprostredne cez facebook... Hoci je primátorom tretieho najväčšieho mesta na Slovensku už tretí rok, stále to nie je škrobený politik. Možno to súvisí i s tým, že bol v oboch prípadoch zvolený ako nezávislý, po prvý raz to bolo aj značné prekvapenie. A tiež s tým, že si nič nepotrebuje dokazovať. Bol úspešným už predtým – ako advokát i podnikateľ...
 
Do Prešova ste sa vrátili ako úspešný advokát z Bratislavy a stali sa primátorom. Čo vás motivovalo takto zmeniť kariéru?
  - Bola to predovšetkým výzva. Ale zároveň aj spôsob, ako poďakovať rodičom a prarodičom, ktorí sa narodili v Prešove, ale aj snaha vrátiť Prešovu zašlú slávu. Prešov je totiž skvelé mesto a má skvelých ľudí. 
Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku, avšak s nižším ekonomickým štandardom. V čom vidíte jeho silné stránky, čo ste už zmenili a čo ešte treba zmeniť? Na čo ste za svoje primátorovanie najviac hrdý a čo nevyšlo?
  - Aj napriek obdobiu krízy je Prešov podľa najnovších štatistík najdynamickejšie rozvíjajúcim sa mestom na Slovensku. Mestá sú totiž prirodzenými centrami ekonomickej, vzdelanostnej, kultúrnej, sociálnej a športovej aktivity, teda reálneho života. Táto dynamika nás teší o to viac, že ju skutočne potrebujeme. Veď mesto Prešov je hlavným mestom regiónu s najnižším hrubým domácim produktom. A zasa z inej strany, hoci ekonomiku ešte len dvíhame a stále s ňou nemôžeme byť spokojní, Prešov je príjemné mesto pre život. Ukazuje sa, že rozvoj mesta cestou každodennej agendy ako opravy ciest, chodníkov, škôl, škôlok, cestou športových, kultúrnych, spoločenských akcií, veľkých projektov ako sú rekonštrukcie Caraffovej väznice, Vodárenskej veže, opálových baní a ďalších pamiatok,  rokovaniami s investormi, spoluprácou mesta Prešov s Prešovským samosprávnym krajom, Prešovskou univerzitou, podnikateľskou sférou a tretím sektorom, jednoducho stovkami veľkých i malých aktivít prináša výsledky. Že vytvára podmienky pre dôstojný a zaujímavý život ľudí aj v regióne ďaleko od hlavného mesta, bez podpory centra a bez výrazných dotácií štátu do priemyslu a infraštruktúry. 
A aké sú plány primátora Prešova?
- Ako som už spomenul, veľkú časť práce tvorí takpovediac denná agenda – v podobe realizovaných alebo pripravovaných investícií za 20 miliónov eur v minulom a tomto roku. Je to oprava ciest a chodníkov, rekonštrukcia prešovských základných a materských škôl, oprava a výstavba nových detských ihrísk a multifunkčných športovísk, výbehov pre psov, vytváranie nových športovo-oddychových zón, revitalizácia sídliskových centier a miest na sídliskách, kde sa ten reálny, mestský život odohráva. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia historického Parku kultúry a oddychu a rovnako finišujú prípravy dokončenia cyklotrás a konských trás v mestských lesoch.
  Na druhej strane ide o dlhodobé projekty, ako je návrat soli do Prešova. Mesto sa snaží získať technickú pamiatku NKP Solivar, teda komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, múzeum a sklad soli, do svojho vlastníctva. Dôvodom je skutočnosť, že táto historicky ojedinelá pamiatka sa pred očami Prešovčanov rozpadá a naša snaha je spojená s obnovou ťažby soli na potravinárske a priemyselné účely a využitie geotermálnej energie, keďže podzemné pramene nachádzajúce sa v oblasti Slánskych vrchov sú taktiež obrovskou devízou pre rozvoj cestovného ruchu a tým aj zvýšenie zamestnanosti. 
Podarilo sa nám "oživiť" opál, veď náš región je jediným v Európe, kde sa tento cenený polodrahokam ťažil. Stála expozícia, venovaná opálu, je umiestnená v priestoroch zrekonštruovanej Caraffovej väznice. Veď bol by hriech nevyužiť prirodzené danosti regiónu. Rovnako tak mesto intenzívne rokuje s domácimi i zahraničnými investormi o ich príchode do priemyselného parku. Za posledných šesť rokov sa v Prešove napriek ekonomickej a hospodárskej kríze etablovali dve veľké investície – spoločnosť Lear a Honeywell. Popri americkom výrobcovi turbodúchadiel Honeywell sa v krátkom období vytvoril spoločný podnik FTE automotive s dánskou spoločnosťou SBS, americký výrobca dielcov automobilových sedadiel Lear Corporation Seating Slovakia si naplánoval vytvoriť do dvoch rokov dvesto nových pracovných miest v Prešove, vznikla E-Confection a spoločnosť Cemm Thome, ktorá zamestnáva viac ako 800 ľudí rozširovala svoju výrobu, v tejto súvislosti však netreba opomenúť ani investíciu spoločnosti Travaglini a RS Energy a rovnako, v súčasnosti sa pripravuje projekt spoločnosti Funderia Condals, mesto odhaduje realizáciu ich investície koncom tohto roka.
Hovorili sme aj o Dňoch Prešova v Prahe 10, i o stretnutí Prešovčanov zo sveta. Budú tieto akcie?
  - Samozrejme, je našim cieľom spájať skvelých ľudí, preto sa budeme snažiť aj túto myšlienku pretvoriť do reálnej podoby. Z písaného textu sa asi ani nespozná, s akým to hovorím nadšením. Praha 10 je partnerskou mestskou časťou Prešova a túto spoluprácu určite treba rozvinúť, pomocná ruka Slovensko-českého klubu bude veľmi cenná. A úspešných „Koňarov“ je vo svete toľko, že by bol hriech ich konečne nepozvať domov. Tu zasa môže pomôcť Svetové združenie Slovákov v zahraničí...

x x x
 
JUDr. Pavel Hagyari sa narodil v roku 1957. Vyštudoval Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach (1977  –1982),  absolvoval postgraduálne štúdium na Univerzite Karlovej v Prahe, štúdijné pobyty v Londýne, Kodani a Ríme a doktorandské štúdium na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity. Je úspešným advokátom a spolumajiteľom advokátnej kancelárie i viacerých rodinných firiem. Od roku 2006 je primátorom Prešova, tretieho najväčšieho mesta na Slovensku, pôsobil aj ako viceprezident a následne prezident Únie miest Slovenska. Je známym milovníkom a podporovateľom umenia, či členom správnej rady Prešovskej univerzity v Prešove.
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

23.02.2014