Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Vilček Fundation


 Vilček Fundation je nadácia sídliaca v New Yorku, ktorú založili manželia pôvodom zo Slovenska, Marica a Ján Vilčekovci v roku 2000. Táto nadácia finančne podporuje základný výskum a oceňuje vedcov a umelcov z radov imigrantov, ktorí prispeli k rozvoju v danej oblasti.
Marica Vilček je historička umenia. Ján Vilček, o ktorom sme už v Slovenských dotykoch písali, je profesor, vedec, mikrobiológ a spoluobjaviteľ nového lieku, ktorý sa používa pri liečbe Crohnovej choroby, reumatoidnej artritídy a psoriázy. Začiatkom roku 2013 mu americký prezident Barack Obama osobne odovzdal v Bielom dome najvyššie možné ocenenie pre vedcov žijúcich v USA – Národnú medailu za technológiu a inováciu.  Mimochodom, celkom nedávno získal Ján Vilček aj čestný doktorát univerzity Komenského a pri tejto príležitosti ho ako jedného z najvýznamnejších slovenských krajanov v zahraničí prijal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý ho už v roku 2010 ocenil aj titulom „Veľvyslanec dobrej vôle“. A dobrú vôľu prejavujú manželia Vilčekovci naozaj naplno...
Nadácia nesúca vaše meno, oceňuje výnimočných vedcov a umelcov v USA z radov imigrantov. Ako vzniklo toto rozhodnutie?
- Vzniklo v roku 2000, keď sa začal predávať liek, ktorý som pomohol vyvinúť. Práca, ktorá k tomu viedla, bola realizovaná na New York University. Táto univerzita má patent, ktorý oprávňuje univerzitu na licenčné poplatky. V USA platí pravidlo, že univerzita si podrží väčšiu časť, ale o časť sa delí aj s vynálezcom. V tomto prípade so mnou a ešte s jedným kolegom. Zrazu sme sa ocitli v neočakávanej situácii, ktorá nám poskytla viac finančných prostriedkov ako sme potrebovali k príjemnému životu. Na základe dlhého uvažovania sme sa rozhodli založiť nadáciu.
Pani Marica, ste zakladateľkou a viceprezidentkou nadácie Veda a umenie. V čom vidíte prepojenie?
- Veda a umenie majú veľa spoločného. Najdôležitejšie je to, že v oboch odboroch musia mať ľudia určitú fantáziu a predstavivosť. Tiež musia byt presvedčení, že chcú niečo dokázať. Vo výtvarnom umení je podstatná technická zručnosť, ale dôležité je vytvorenie niečoho nového. Vo vede v dnešnom čase je technika neodmysliteľnou súčasťou. Podstata je v pochopení toho,  čo už existuje. Sú to tvorivé aktivity, ktoré majú veľa spoločného, nezávislé a náročné. 
Prečo ste si, pán Vilček, zvolili v programe nadácie podporu imigrantov?
- Je to vlastne kombinácia našich vlastných skúseností a pozadia. Marica je historička umenia a ja pracujem v medicínskych vedách. Obaja sme imigranti. Samozrejme, že náš cieľ má aj širší záber, než len cielene oceniť ľudí, ktorí urobili niečo dôležité práve v oblasti vedy a umenia. Chceme ukázať verejnosti dôležitosť ľudí, ktorí sa narodili mimo Spojených štátov pre úspechy tejto krajiny.
Vaša nadácia teda oceňuje a udeľuje ceny vedcom a umelcom, ktorí sa narodili v zahraničí. Je špeciálny tím, ktorí navrhuje vhodných kandidátov a vyberá laureátov?
- Nositeľov našich cien navrhuje a vyberá nezávislá komisia. Jednou s podmienok je aj to, že sú to imigranti, ktorí sa narodili mimo územia Spojených štátov. Musia mať však aspoň zelenú kartu, keď nemajú americké štátne občianstvo. 
Akou finančnou čiastkou je v súčastnosti dotovaná hlavná cena a v ktorej oblasti?
-  Hlavná cena, v prípade ktorej je kandidát viac-menej ocenený za celoživotné dielo, je stotisíc dolárov. Druhá cena je cena pre kandidátov do veku 38 rokov. Táto cena je teraz tridsaťpäťtisíc dolárov. Momentálne dávame tri ceny v medicínskych vedách a tri ceny v umení.
Kandidáti sú teda z celého sveta. Objavil sa už medzi kandidátmi aj kandidát zo Slovenska?
- Aj keď sme už kandidáta zo Slovenska mali, zatiaľ nespĺňal požadované podmienky na udelenie ceny a porotou nebol vybraný.
V budove, v ktorej sídli nadácia, sú aj výstavné priestory, galéria. Zabezpečenie výstavy nie je jednoduchá záležitosť...
- Zabezpečenie úspešnej výstavy si vyžaduje mimoriadne úsilie. V prvom rade je to technická záležitosť, technické zabezpečenie. Samozrejme, že najdôležitejšie je nájsť výtvarníka, ktorý by bol zaujímavý. Musí spĺňať podmienky, ktoré naša nadácia má, že sa musel narodiť mimo Spojených štátov. Ale samozrejme musí mať buď zelenú kartu, alebo americké občianstvo. Pri výbere rozhoduje aj to, či daný kandidát bude mať úspech v tejto metropole. Okrem toho musíme zabezpečiť celú prepravu, propagáciu, vydanie katalógu, bezpečnostné zaistenie... 
Práca pre nadáciu je určite náročná. Samozrejme si vyžaduje nielen finančné prostriedky, ale aj veľa tvorivosti a času. Aké sú vaše ďalšie plány, aby sa nadácia aj naďalej rozvíjala?
- Vždy sa snažíme nájsť niečo nové, ako by sme mohli naše myšlienky ešte viac rozšíriť, nadáciu rozvinúť. Naše programy sa neustále rozširujú. V nadácii pracuje tím mladých ľudí a práve aj im patrí poďakovanie za rozvoj nadácie. 
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Elena Fedorková : 22.02.2014