Anna Ibrisagič a slovenčina vo Švédsku
 Slovenčina  je stále atraktívna. Svedčí o tom  záujem o jej  výuku  na mnohých slovenských lektorátoch vo svete, či slovenských školách ktoré navštevujú naši krajania. O slovenčinu sa však zaujímajú aj politici. Takouto krásnou slovenčinou hovorí  Anna Ibrisagič, mladá sympatická dáma,  ktorá  vyštudovala  operný spev a ekonómiu.  Aktívna  účasť na riešení  niektorých globálnych problémov ju nakoniec priviedla do politiky- dnes zastupuje Švédsko v Európskom parlamente.  Zaujímalo nás nielen to, čím ju očarila  naša ľúbozvučná  slovenčina, ale aj to čomu sa na pôde európskeho  parlamentu venuje. 
 

Ingrid Slaninková