Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Detský portál Slováčik vo svete


Detský portál pre najmladšiu krajanskú generáciu, s učením slovenčiny.
Ide o webovú platformu pre slovenské deti, žijúce vo svete, ktorá im umožní na úrovni upravenej pre rôzne vekové skupiny zdokonaľovať si slovenčinu, porovnávať odlišné výrazy s ďalšími jazykmi, alebo sa jednoducho ukázaním na príslušný obrázok dozvedieť slovenské slovo v písanej i hovorenej podobe. Stretnúť sa so slovenskými rozprávkami, riekankami, básničkami a inou literatúrou, dozvedať sa o krajine predkov, komunikovať s rovesníkmi.  
www.hraveuceni.idnes.cz/sk

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

21.12.2013