Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2492 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18750

Deklarácia SZSZ k Dňom slovenského zahraničia na Ukrajine


 Tradičnej akcie SZSZ sa zúčastnili predstavitelia slovenských organizácií a médií ako aj členovia Generálnej rady SZSZ z ôsmich krajín Európy. Trojdňové stretnutie krajanov pripravila Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku a ďalšie tamojšie združenia. Svoje aktivity predstavila aj Matica slovenská v Zakarpatsku.
SZSZ pozitívne oceňuje prípravu, obsah a priebeh celej akcie ako ďalší príspevok k realizácii svojho programu v oblasti komunikácie slovenských komunít vo svete, ich podpory a vzájomného obohacovania. Zvláštne poďakovanie patrí Generálnemu konzulátu Slovenskej republiky na čele s generálnou konzulkou Jankou Burianovou. 
SZSZ vníma vzťah štátnych a regionálnych orgánov Ukrajiny k tamojšej slovenskej menšine ako pozitívny príklad ochrany práv národnostných menšín a aj na tomto základe podporuje zbližovanie medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Tento proces považuje SZSZ za výrazný krok k podpore kultúrnej emancipácie a spoločenskej angažovanosti slovenskej menšiny na Ukrajine.  
SZSZ podporuje uľahčenie pobytového režimu pre Slovákov z Ukrajiny na Slovensku, ako aj zvyšovanie komfortu pri prekračovaní hraníc medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Oceňuje, že k určitému zlepšeniu v oblasti pobytového režimu aj na základe podnetov SZSZ došlo.
„Dni slovenského zahraničia v Zakarpatsku“ potvrdili pozitívny vývoj a stabilitu vnútorných vzťahov v rámci SZSZ. Realizácia tohto projektu, za významnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a osobnej účasti predsedu a podpredsedu úradu na akcii, súčasne potvrdzuje nastúpený trend novej kvality vzťahov medzi SZSZ a Slovenskou republikou, založených na dôvere a vzájomnej podpore. SZSZ bude v tomto smerovaní pokračovať.
Veľké množstvo poznatkov a podnetov získaných počas troch, intenzívne prežitých dní na Ukrajine bude SZSZ po ich analýze využívať vo svojej ďalšej práci, pri spoluúčasti na formovaní slovenskosti, ako výraznej a oživujúcej kultúrnej hodnoty Slovákov žijúcich za hranicami Slovenska. 
V Užhorode, Prahe a Budapešti dňa 18.9.2013
Vladimír Skalský, predseda SZSZ
Ján Fúzik, 1. podpredseda SZSZ  
Peter Lipták, generálny tajomník SZSZ
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

11.11.2013