Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

Slovenský svet 2012


 

V prvý novembrový deň tohto roku sa uskutoční štvrté riadne valné zhromaždenie Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ). Od tretieho uplynuli presne tri roky. Vari najbúrlivejšie v dejinách slovenského zahraničia. Zviedli sme ťažký zápas o charakter slovensko-slovenských vzťahov, teda spolupráce medzi inštitúciami Slovenskej republiky a krajanmi, o udržanie mnohých aktivít, životne dôležitých pre život našich komunít i o zachovanie SZSZ.

Symbolicky sa tieto snaženia a zápasy pretavili do úsilia o výmenu vedenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktoré nastúpilo vo februári 2011 s programom rozdelenia slovenského zahraničia metódou cukru a biča na dobrých a zlých, protežovania svojej klientelistickej siete na úkor kľúčových aktivít najmä tradičných, autochtónnych komunít. Tie mali ustúpiť a uvoľniť tak priestor, rozumejme finančné prostriedky, pre etnobiznis pomerne úzkej skupiny vyvolených.

Ten zápas nevznikol až menovaním jedného nevhodného úradníka s anomálnou osobnostnou výbavou do funkcie predsedu onoho úradu, vytvoreného svojho času vďaka úsiliu slovenského sveta a osobitne SZSZ. Išlo o programové úsilie zlikvidovať združenie ako strešnú organizáciu slovenského sveta po tom, čo sa ho spomínanej skupine, snažiacej sa parazitovať na systéme podpory krajanom, nepodarilo v roku 2009 na treťom riadnom valnom zhromaždení ovládnuť.

Keď členská základňa SZSZ ich snahy pred troma rokmi jednoznačne odmietla, charakter útokov sa zmenil. Nešlo už o útoky na jednotlivých funkcionárov, ale o generálny útok proti celej organizácii. Začalo to bezdôvodným spochybňovaním priebehu a výsledkov valného zhromaždenia, pokračovalo nekončiacim radom šikanóznych podaní a žalôb a vyvrcholilo po ovládnutí úradu systematickou ekonomickou likvidáciou SZSZ, nezákonným zadržiavaním jeho dotácií, bezprecedentným ohováraním a všemožnými útokmi. Argumenty boli nepravdivé, účelovosť z toho presvitala jasne. Preto podania odmietla Revízna a zmierovacia komisia, všetky orgány i členská základňa SZSZ, súdy, keď ten najvyšší dokonca konštatoval, že ide o nedôvodnú a šikanóznu žalobu, médiá, inštitúcie ako Európania vo svete či PEN klub, a napokon aj politická reprezentácia. Tá, ktorá nastúpila po voľbách v roku 2012, ale aj väčšina predchádzajúcej vládnej garnitúry, ktorá už výmenu na čele úradu iba nestihla realizovať.

Hovorí sa, že čo nás nezabije, to nás posilní. V tomto zmysle vyšlo Svetové združenie Slovákov v zahraničí z ťažkého zápasu určite posilnené, očistené. Neznamená to však, že by neboli spôsobené veľké škody. Ekonomická situácia združenia je po dlhodobej šikane kritická a SZSZ v tomto zmysle stále nedobojovalo bitku o samotné prežitie. Nech už by aj dopadlo hocijako, hoci je nepríjemné nad takými variantmi čo i len uvažovať, slovenský svet si týmto bojom udržal svoj charakter, chrbticu i sebaúctu, ba i jednotu všetkých rozhodujúcich síl a bude v takejto formácii pokračovať, bez ohľadu na podobu inštitucionálneho zastrešenia. Vystihol to podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, keď povedal: „Potrebujeme, aby mal slovenský svet jednu adresu, a tou musí byť Svetové združenie Slovákov v zahraničí.“ To, že pohrobkovia niekdajších útokov zakladajú rôzne maličké spolky s nabubrelými názvami, obsahujúcimi niekedy viac slov, než koľko majú členov, nemôže, nesmie na tomto trende nič zmeniť. Ak by zvíťazil trend delenia na Západ a Východ, na mladých a starých, delenia podľa konfesie, politických názorov, doby odchodu, stratili by sme významnú hodnotu a uvrhlo by nás to o mnoho rokov späť. Ba asi ešte horšie, do pozície, kde by sme si tie súčasné tromfy sami vyrazili z ruky a tie niekdajšie by sme už len ťažko hľadali.

Hoci tento boj bol kľúčový a odčerpal nám veľa času a energie a priniesol i krutú ekonomickú situáciu, predsa SZSZ za tieto tri roky realizovalo i nemálo významných projektov a aktivít. Pokračovalo vo vytváraní portálu Slováci vo svete, ku ktorému pribudla i facebookovská prezentácia, dokončilo vydávanie antológií slovenskej literatúry, vznikajúcej v zahraničí, zorganizovalo v Bratislave valné zhromaždenie organizácie Európania vo svete so sídlom v Bruseli, ale aj Dni slovenského zahraničia v Poľsku, ako jeho zástupcovia sme sa podieľali na práci komisie pre prípravu volebného kódexu, zriaďovanej ministrom vnútra SR, ale aj na projektoch v Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase, neskôr v zlúčenom RTVS.

Mnohé sa potom zastavilo. Inter arma silent musae. Nedošlo na antológiu slovenského výtvarného umenia v zahraničí, prerušila sa tradícia Dní slovenského zahraničia, hoci tie v Srbsku boli už takmer pripravené, zmrazili sa aktivity portálu...

Verme, že valné zhromaždenie v roku 2012 bude bránou, ktorou prejdeme do normálneho sveta. Kde sa nebojuje, ale pracuje. Slováci sa napokon vždy oháňali lepšie motykou, ale tí talentovaní medzi nimi i perom, slákom či štetcom, než mečom. A vždy to prináša lepšie ovocie...

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský, predseda SZSZ : 02.10.2012