Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755

Pozvánka na IV. riadne Valné zhromaždenie SZSZ


Rozdeľovník:     Predstavenstvá  členských organizácií a individuálni členovia SZSZVážené dámy, vážení páni,
milí priatelia, krajania,dovoľte mi srdečne Vás, členov Svetového združenia Slovákov v zahraničí, pozdraviť a v zmysle Stanov pozvať naIV. riadne Valné zhromaždenie
Svetového združenia Slovákov v zahraničíUskutoční sa vo štvrtok 1. novembra v Bratislave (začiatok o 9:00)
(bezprostredne nadviaže na Stálu konferenciu „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“)
Miesto konania: Hotel Echo, Prešovská 39, Bratislava, www.hotelecho.sk                 
    Návratku nájdete v prílohe, program v súlade s Hlavou VII., ods. 1 Stanov SZSZ zašleme potvrdeným delegátom s dostatočným predstihom. Chcem vás požiadať, aby ste venovali pozornosť včasnému doručeniu vyplnenej návratky, a to najneskôr do 21. októbra 2012, teda desať dní pred konaním VZ SZSZ, buď elektronickou poštou na adresu sekretariat@szsz.sk alebo listom na poštovú adresu SZSZ: P. O. Box 33, SK – 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika. Upozorňujeme, že novelizované Stanovy SZSZ podľa Hlavy VII. čl. 9 mandatórne požadujú dodržanie tohto termínu ako podmienku pre účasť na Valnom zhromaždení. 
    Upozorňujeme aj na povinnosti, týkajúca sa úhrady členských príspevkov – podrobnejšie v návratke.
    Vážení členovia, milí priatelia, Valné zhromaždenie zvolávam prostredníctvom internetu v súlade s Hlavou XV, čl. 3c) v skrátenej lehote. K tej, rovnako ako k voľbe termínu 1. novembra, ma ako predsedu po konzultácii s Výkonným výborom SZSZ vedú okolnosti, súvisiace s konaním Stálej konferencie „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“, zmenou jej termínu, i formou financovania VZ SZSZ dodatočne mimoriadne pridelenou dotáciou ÚSŽZ. Ospravedlňujeme sa za nepohodlie, ktoré to môže niektorým členom priniesť, akékoľvek iné riešenie by však znemožnilo účasť veľkému počtu členov, najmä zo vzdialenejších krajín, pre ktorých je jediným riešením spojenie Stálej konferencie a VZ SZSZ. V čase týchto podujatí sa bude konať aj slávnostný program k 10. výročiu SZSZ a ďalšie sprievodné akcie, na ktoré vás rovnako srdečne pozývame.
    V najbližšom čase zvolám aj Generálnu radu SZSZ, ktorej krátke zasadnutie by sa malo konať bezprostredne pred konaním Valného zhromaždenia.
    Vážení členovia chcem zdôrazniť, že vaša účasť – priama alebo delegovaním hlasovacieho práva na niektorého účastníka - na Valnom zhromaždení je veľmi dôležitá. Riadne Valné zhromaždenie je najdôležitejšou udalosťou vo vnútornom živote nášho združenia a koná sa raz za tri roky. Svojimi rozhodnutiami na Valnom zhromaždení rozhodnete o jeho ďalšom smerovaní. Naším spoločným cieľom je pracovať v prospech udržania slovenskosti v našich komunitách po celom svete, veľkých i malých, blízko i ďaleko, ale aj pomáhať v zahraničí našej starej vlasti – Slovensku. SZSZ je naviac dôležitým stabilizačným prvkom po neľahkom období roku 2011 a prvej polovice roku 2012. Ako povedal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí JUDr. Miroslav Lajčák, „Slovensko potrebuje, aby mal slovenský svet jednu adresu a tou adresou musí byť SZSZ“.
    Dovoľte mi súčasne, aby som v súlade s Hlavou VIII, čl. 6a) a Hlavou XV, čl 3c) Stanov SZSZ oznámil, že budem kandidovať na funkciu predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Domnievam sa, že po ťažkom boji o charakter slovensko-slovenských vzťahov, v ktorom bolo vedenie SZSZ napokon úspešné, pretože pravda bola v plnej miere na jeho strane, ktorý nás však súčasne stál mnoho času a úsilia, treba realizovať ciele, ktoré sme si vytýčili už v minulom období, ktoré však boli týmto bojom zbrzdene, ako aj ciele ďalšie.
    Prijmite ešte raz srdečné pozdravy a želanie všetkého najlepšieho Vám, Vašim rodinám a blízkym. Teším sa na stretnutie na IV. riadnom Valnom zhromaždení Svetového združenia Slovákov v zahraničí.
V Prahe dňa 28. septembra 2012 s krajanským pozdravomVladimír Skalský,
predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
 
Návratka VZ SZSZ 2012

Program IV. riadneho VZ SZSZ

Aktuálne stanovy SZSZ

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

28.09.2012