Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1601 9%
Počet hlasujúcich: 18755
Slováci na Ukrajine
Je veľkým paradoxom, že zo všetkých Slovákov, ktorý žijú mimo Slovenska, sa do nedávna veľmi málo vedelo o tých, ktorí žijú v jeho tesnej blízkosti, na území Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, pôvodne Podkarpatskej Rusi. Pritom zahraničnými Slovákmi sa stali zo všetkých slovenských menšín v zahraničí najneskôr, až začiatkom roka 1946 - bez toho, že by opustili svoje domovy. Stalo sa tak československým odstúpením Podkarpatskej Rusi Zväzu sovietskych socialistických republík a jej začlenením do Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky.

Gabika Brovdi