Slováci na Ukrajine
Je veľkým paradoxom, že zo všetkých Slovákov, ktorý žijú mimo Slovenska, sa do nedávna veľmi málo vedelo o tých, ktorí žijú v jeho tesnej blízkosti, na území Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, pôvodne Podkarpatskej Rusi. Pritom zahraničnými Slovákmi sa stali zo všetkých slovenských menšín v zahraničí najneskôr, až začiatkom roka 1946 - bez toho, že by opustili svoje domovy. Stalo sa tak československým odstúpením Podkarpatskej Rusi Zväzu sovietskych socialistických republík a jej začlenením do Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky.

Gabika Brovdi