Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725
Oslavy Pamätného dňa
O niekoľko dní si pripomenieme Pamätný deň zahraničných Slovákov. Slávime ho od roku 1994, kedy Národná rada SR vyhlásila 5. júl ako Deň zahraničných Slovákov a pamätný deň Slovenskej republiky. Uctievame si ho spolu so sviatkom svätého Cyrila a Metoda. Aj touto formou chce naša krajina vyjadriť vďaku a úctu Slovákom, ktorí neustále budujú slovenské národné povedomie a imidž našej vlasti vo svete. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje pri tejto príležitosti aj v tomto roku stretnutie pri základnom kameni Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke. Na stretnutie všetkých krajanov pozýva predseda úradu Igor Furdík.
 

Ingrid Slaninková