Večer s predsedom MS - Marianom Tkáčom

(Nemecko / Slovenská Katolícka misia, Mníchov )

22.06.2012

Navšteva predsedu MS u krajanov v Bavorsku

Kontakt:
Slovensko - Nemecký Kultúrny Klub
bujalka@T-online.de