Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8183 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2741 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2480 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3676 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1592 9%
Počet hlasujúcich: 18672
Slovenská liga v Amerike oslavuje
26. mája si Slovenská liga v Amerike, jedna z najstarších a zároveň najaktívnejších slovenských organizácii na svete, pripomenula 115– te výročie založenia. Vznikla 26. mája 1907 v Clevelande, v jednom z najväčších slovenských stredísk v Amerike. Na ustanovujúci kongres pricestovalo až 10 tisíc zástupcov krajanských organizácií. Liga od začiatku reprezentovala národný a politický program amerických Slovákov a jej prvoradou úlohou bolo pomáhať Slovensku v zápase národnej identity
 

Ingrid Slaninková