Slovenská liga v Amerike oslavuje
26. mája si Slovenská liga v Amerike, jedna z najstarších a zároveň najaktívnejších slovenských organizácii na svete, pripomenula 115– te výročie založenia. Vznikla 26. mája 1907 v Clevelande, v jednom z najväčších slovenských stredísk v Amerike. Na ustanovujúci kongres pricestovalo až 10 tisíc zástupcov krajanských organizácií. Liga od začiatku reprezentovala národný a politický program amerických Slovákov a jej prvoradou úlohou bolo pomáhať Slovensku v zápase národnej identity
 

Ingrid Slaninková