Antológie
Slovenská kultúra v zahraničí je neoddeliteľnou súčasťou tej našej. Podobne je to aj s literatúrou. A to si uvedomuje aj bratislavské Literárne informačné centrum, ktoré okrem toho, že propaguje tvorbu slovenských spisovateľov, má výborné kontakty aj so spisovateľmi žijúcimi v zahraniční. Preto s radosťou privítali spoluprácu Svetového združenia Slovákov v zahraničí a MS na vydanie niekoľkozväzkovej antológie - prvá je venovaná poézii, druhá próze a tretia esejistike. Ide o výber najlepšej literárnej tvorby, ktorá vznikla za hranicami Slovenska. O tom sú presvedčené aj Daniela Humajová a Dana Podracká, ktorá hneď vysvetľuje podľa akého kľúča jednotlivé antológie vznikali.
 

Ingrid Slaninková