Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18751
Antológie
Slovenská kultúra v zahraničí je neoddeliteľnou súčasťou tej našej. Podobne je to aj s literatúrou. A to si uvedomuje aj bratislavské Literárne informačné centrum, ktoré okrem toho, že propaguje tvorbu slovenských spisovateľov, má výborné kontakty aj so spisovateľmi žijúcimi v zahraniční. Preto s radosťou privítali spoluprácu Svetového združenia Slovákov v zahraničí a MS na vydanie niekoľkozväzkovej antológie - prvá je venovaná poézii, druhá próze a tretia esejistike. Ide o výber najlepšej literárnej tvorby, ktorá vznikla za hranicami Slovenska. O tom sú presvedčené aj Daniela Humajová a Dana Podracká, ktorá hneď vysvetľuje podľa akého kľúča jednotlivé antológie vznikali.
 

Ingrid Slaninková