Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3694 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18725
Slovenský misionár v Indii
Odchádzal z rodiska ako Slovák, neskôr sa vrátil ako Ind, potom cestoval na vatikánsky pas a nakoniec získal americké občianstvo. Aj takéto boli osudy saleziána Karola Ňižňanského, ktorý pôsobil väčšinu svojho života ako misionár v Indii. Narodil sa 4. novembra 1919 vo Vrbovom. Po štúdiách a vysvätení sa a v novembri 1948 začalo jeho takmer dvadsaťročné misijné pôsobenie. Najskôr v meste Shillong v štáte Assam, ktorý sa nachádza na severovýchode Indie. Saleziáni tu vybudovali niekoľko škôl. Don Čárls, ako ho prezývali domáci, bol vôbec prvým slovenským kňazom v tomto pôsobisku a na starosti mal najmenší drobizg, zväčša siroty. Peniaze na indickú misiu získaval od slovenských dobrodincov z USA. Neskôr pracoval v Bandeli na periférii Kalkaty, v ktorom sa nachádza známy mariánsky chrám. V ňom napr. celebroval omšu po slovensky pre rodákov, ktorí v Indii pracovali. V roku 1965 mu osobne poďakoval za pomoc ľudu vtedajší predseda indickej vlády Lal Bahadúr Šastrí. Pre komplikácie s cestovnými dokladmi bol Ňižňanský nútený požiadať o americké občianstvo. Indická misia ho zadlžila, a tak ostal pracovať v USA, aby pre ňu získaval finančné prostriedky. Kázal a vypomáhal v slovenských farár v New Yorku, Chicagu, či Clevelande. Na sklonku života, keď ho trápilo zdravie, strávil v spovednici v seminári Goschen v New Rochelle, ktorý sa stal jeho domovom. Zomrel 25. júna 1984 a je pochovaný na cintoríne seminára. Život tohto významného misionára podrobne zmapoval spisovateľ Štefan Chrappa v knihe Skutočný človek.

Martin Haraj