Vojvodinskí Slováci v Kanade
Vojvodinskí Slováci v Kanade. O ich živote neexistujú žiadne písomné záznamy a to aj napriek tomu, že tam žijú vyše 80 rokov. Zvláštnosťou tejto slovenskej komunity je to, že do krajiny javorového listu neprišli zo svojej materskej krajiny – Slovenska, ale už druhého domova - z Vojvodiny, nachádzajúcej sa na severe dnešného Srbska.

Je to malá skupina Slovákov, ktorej počet sa odhaduje do 10 tisíc osôb. V kanade boli vždy pri sčítaní obyvateľstva zaraďovaní medzi obyvateľov bývalého Rakúsko-Uhorska. Oni sami sa však radia k Slovákom a ich životné príbehy sú naozaj zaujímavé. V Kanade žili takmer nepozorovane a aj napriek tomu dokázali vyniknúť. Na túto skutočnosť poukazuje aj publikácia autora Ondreja Miháľa.
 

Ingrid Slaninková