Jubilant Ján Holý
Nestor slovenskej exilovej žurnalistiky a neúnavný organizátor krajanského života amerických Slovákov – tak mnohí vnímajú Jána Holého, ktorý v týchto dňoch oslavuje krásne životné jubileum – 90-te narodeniny.

Jeho meno je spojené aj so „Slovákom v Amerike“, nepretržite vychádzajúcimi slovenskými novinami na svete. Do nich nielen prispieval, ale ich niekoľko rokov aj financoval. Dvadsaťšesť rokov pôsobil ako generálny tajomník Slovenskej ligy v Amerike. Po celý čas presadzoval základné poslanie ligy: „aby americkí krajania udržiavali styk so Slovenskom aj keď u nás vládol komunistický režim a aby liga pracovala tak, aby slovenský národ bol slobodný a rovný s ostatnými národmi."

Ján Holý bol aktívny aj vo Svetovom kongrese Slovákov a dnes patrí k neúnavným členom Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Slovenská republika mu na znak úcty udelila niekoľko vysokých vyznamenaní.
 

Ingrid Slaninková