Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738
Už len päť dní
Do nastávajúcich parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 10. marca sa môžu zapojiť aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí. Nielen tí, ktorí majú trvalý, ale aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

Občania s trvalým pobytom musia požiadať obec, alebo mesto kde majú trvalý pobyt o voľbu poštou. Žiadosť musia na príslušný úrad doručiť najneskôr do 20. januára. Obec im hlasovacie lístky zašle do 4. februára s návratnou obálkou. Obálka musí byť s hlasovacím lístkom doručená na adresu obce do 9. marca.

Ak však nemáte trvalý pobyt na Slovensku a rozhodli ste sa zúčastniť na parlamentných voľbách, máte ešte päť dní na doručenie svojej žiadosti na petržalský úrad. K dnešnému dňu tak urobilo 400 Slovákov zo zahraničia. Ďalšie informácie prezradí Denisa Paulenová z Miestneho úradu Bratislava v Petržalke.
 

Ingrid Slaninková