Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Vianoce v Karvinej


Vianočné sviatky sa opakujú každý rok a predsa nás zakaždým okúzlia svojím čarom tak, ako by sme ich prežívali po prvý raz.

Inú chuť majú v detstve, inú v čase dospievania a inú, keď ich pripravujeme pre svoju vlastnú rodinu. Kto z nás by si neprial byť cez Vianoce v kruhu svojich najbližších. Práve rodinná súdržnosť je odpradávna symbolom Vianoc.
V poslednej dobe čím ďalej častejšie zaznievajú hlasy, že sa duchovný charakter Vianoc akosi vytráca. Všade vládne komercia a vďaka dobre cielenej reklame sa zmysel Vianoc presúva do obchodných centier. V honbe za nákupmi sa mnohí zbytočne stresujú, v horšom prípade zadlžujú.
Obec Slovákov v Karvinej už tradične zaraďuje medzi svoje aktivity vianočné stretnutia, na ktorých sa pripomínajú slovenské tradície Vianoc z rôznych oblastí Slovenska Tohto roku 15.12. vináreň Brno už po osemnásty raz dýchala vôňu Vianoc. Niektorí ľudia-ctitelia tradícií prichádzali už dve hodiny pred začiatkom, aby sa pre nich ušlo miesto. Vianočné posolstvo prezentovala pásmom kolied, vinšov, Betlehemcov ,,Ľudová hudba Chudobovcov“ z Oravskej Lesnej. Jej vedúci Viktor Chudoba - prednosta Obecného úradu pozdravil prítomných a niekoľkými slovami priblížil Oravskú Lesnú, ktorá získala ocenenie Obec roku 2011.
A parket vo vinárni patril už len účinkujúcim. V prvej časti programu zazneli dvoj-trojhlasne koledy, vinše za doprovodu huslí i harmoniky. Nádherné hlasy mládencov zaujali celé publikum, vináreň doslova rezonovala. Cez prestávku sa podávala slovenská kapustnica a ochutnávali vianočné cukrovinky, prítomní mali priestor k družnej debate. Po prestávke pokračoval program vystúpením Betlehemcov. Táto tradícia sa na Orave dodnes udržiava. V závere si všetci spoločne za svitu prskaviek zaspievali Tichú noc, každý vo svojom materinskom jazyku. Vedúci Viktor Chudoba poďakoval predsedníčke Obce Slovákov Vilme Krňávkovej za pozvanie, poďakoval prítomným za milé prijatie, prekrásnu atmosféru a poprial všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a aby tento najhlbší ľudský cit zostal v našich srdciach nielen cez Vianoce. Prítomní sa ešte nemali chuť rozlúčiť . Prídavkom boli spoločne zaspievané piesne Goralu, Na tej našej Oravienke a niekoľko typických terchovských pesničiek. Srdečná vďaka, milí rodáci za krásny vianočný program, za vzornú reprezentáciu Oravy. Zanechali ste hlboké dojmy nielen v srdciach nás zahraničných Slovákov, ale aj v srdciach tých, ktorí ochutnajú atmosféru vianočného stretnutia prostredníctvom televíznej obrazovky.
Nech tichá hudba veselosti vám počas celých Vianoc znie, nech tento rok nastávajúci Vám lásku, pokoj, zdravie a šťastie prinesie.

2

3
 

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vilma Krňávková, Predsedníčka Obce Slovákov v Karvinej : 22.12.2011