Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738
Vianočný vinš do celého sveta
Koledníci – betlehemci chodili počas Vianoc od domu do domu vinšovať a želať spokojné vianočné sviatky. Pripájame vinš duchovného Rudolfa Masláka z Mníchova, ktorý takto želá všetkým Slovákom žijúcim po celom svete.
 

Ingrid Slaninková