Slovenský Betlehem
Predvianočný čas je nielen obdobím nákupov, ale aj množstvom kultúrnych aktivít. Slováci na Ukrajine zorganizovali už po 14-krát súťaž pod názvom Slovenský Betlehem. Aj v tomto roku zneli vianočné piesne, koledy, vinše a betlehemské hry.

Gabika Brovdi