Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738
Krása remesiel a krištáľu
Vraví sa, že ak chce človek poznať kultúru a mentalitu toho-ktorého národa, mal by začať od jeho ľudových tradícii, zvykov, folklóru...Každý národ je práve vďaka týmto atribútom niečím originálny a jedinečný. Pre Slovákov je určite zaujímavý Orient. So všetkým, čo k nemu patrí. A pre Libanončanov sú zasa atraktívne slovenské ľudové výrobky, či netradičná úprava a krášlenie príbytkov.

Tieto slova potvrdila už druhá, tentoraz trojdňová výstava - Krása slovenských ľudových remesiel a českého krištáľu, ktorú usporiadal výbor Asociácie absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone a tunajšie krajanky. Uskutočnila sa pod záštitou ministra turistiky Libanonu Fadiho Abouda, českého veľvyslanca v Bejrúte Svätopluka Čumbu a slovenského veľvyslanca pre Sýriu, Libanon a Jordánsko Ivana Surkoša.

V priestoroch „ Sklenej sály“ - v budove Ministerstva turistiky na rušnej bejrútskej ulici Al Hamra - boli vystavené práce tunajších krajaniek. Obrazy maľované na skle, fotografie, maľované karafy, taniere, výšivky, makramé, aranžované kvetiny, ale aj bohatý vyber modranskej a pozdišovskej keramiky, bábiky zo šúpolia, kraslice, črpáky, valašky, drevené lyžice, ........ Nechýbal ani vkusne naaranžovaný český krištáľ.

Veľký záujem vzbudil vianočný stromček, ozdobený maľovanými medovníčkami a pravé slovenské a české koláče, ktoré napiekli krajanky a ponúkali nimi návštevníkov. Vianočné oblátky -sladké i slané- chutili najviac. Nechýbali plagáty a propagačné materiály o prírodných krásach a pamätihodnostiach Slovenska a Česka, kalendáre a drobné suveníry s emblémami oboch krajín.

Vernisáž slávnostne otvoril predseda Asociácie Dr. Abdul Hamid Hachicho, ktorý privítal hostí a priblížil im snahu krajaniek a libanonských absolventov z bývalého Československa propagovať dostupnými formami a prostriedkami obe krajiny v Libanone. Slovenský veľvyslanec Ivan Surkos poďakoval za krásne podujatie, ktoré tak starostlivo a s citom pripravili Slovenky a Češky žijúce v Libanone. Podľa jeho slov „je to najjednoduchšia, ale najkrajšia a najpresvedčivejšia forma, ktorá ukázala Libanončanom časť našich pekných tradícii a zároveň aj pretrvávajúci vzťah krajaniek k nim.“

Český veľvyslanec Svätopluk Čumba, ktorý iba nedávno začal svoju diplomatickú misiu v Bejrúte, vyzdvihol spoločnú prácu Sloveniek a Češiek a členov Asociácie, ktorým stále záleží na propagácii kultúry a tradícii oboch krajín v tomto regióne. Návštevníci sa veľmi živo zaujímali o techniku farbenia kraslíc, výrobu šupolienok, zdobenie medovníčkov, o symboly a zástavy oboch krajín, o kúpeľne mesta a prírodné zvláštnosti Česka a Slovenska, o jazyk, ktorý používajú oba národy...Návštevníčky výstavy sa v superlatívoch vyjadrovali o zručnosti krajaniek, o ich pohostinnosti a ochote odpovedať na množstvo otázok týkajúcich sa predvianočnej výzdoby bytov, aranžovanie kvetín, či prípravu koláčov.

Na otázku pani Waffy, zodpovednej asistentky za výstavné priestory, kedy bude ďalšia podobná úspešná výstava C´ekijet wa Slovakijet, odpovedali krajanky jednoznačne: Ak nevyschne prameň nasej inšpirácie a nadšenia, ak sa presvedčíme, že o náš počin je záujem, tak hoci aj bukra [zajtra]. V Libanone ma však toto slovko veľmi široký význam. Bukra môže byt naozaj zajtra, ale ešte častejšie - niekedy inokedy, v blízkej budúcnosti, o rok, o dva...skrátka a dobre -možno niekedy.

Božena Farhatová, Libanon
 
1

2

3