Matica slovenská v USA


26.septembra v roku 1893 založili americkí Slováci v Chicagu Maticu slovenskú.

O potrebe obnoviť v starej vlasti rozpustenú Maticu slovenskú aspoň na americkej pôde uvažovali vedúce osobnosti našich krajanov už od roku 1888.Ich vzájomné spory, ale aj strach tých, ktorí sa chystali na návrat do Uhorska, oddiali uskutočnenie tejto myšlienky.

Z iniciatívy dvoch najväčších krajanských organizácii - Národného slovenského spolku a Prvej slovenskej katolíckej jednoty – sa napokon v Chicagu uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie Matice slovenskej.

Za jej predsedu bol zvolený Štefan Furdek, zapisovateľom sa stal Anton Štefan Ambrose. Zo zakladajúcej schôdze poslali Národným novinám do Martina telegram z týmto obsahom: „Vzkriesená Matica pozdravuje Slovákov.“

Zakrátko začali v slovenských vysťahovaleckých centrách vznikať zbory synov a dcér Matice slovenskej, v ktorých sa mal sústreďovať kultúrny a spolkový život. V priebehu jedného roka mala Matica v USA už 1400 členov. Vydala Sborník Matice slovenskej, vyplnený prácami doma žijúcich autorov a knihu Radca slovenských prisťahovalcov. Tým sa jej ambiciózny program vyčerpal.

Napäté vzťahy medzi oboma krajanskými organizáciami, ako aj Rovniakom a Furdekom zapríčinili rozkol. Po piatich rokoch účinkovania sa Matica slovenská v USA rozpadla.

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

las : 26.09.2011