Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8190 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2759 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2491 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3699 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1599 9%
Počet hlasujúcich: 18738
Pre záchranu materinskej reči
Ako zachrániť svoju materinskú reč, ako ju zanechať mladším generáciám? Takéto otázky trápili zakarpatských Slovákov pred tridsiatimi rokmi. Veď rodná slovenčina znela iba doma a v kostole. Dnes sa situácia zmenila. Od roku 1997 majú tunajší Slováci v Užhorode všeobecno-vzdelávaciu školu s vyučovacím jazykom slovenským.

Gabika Brovdi