Koloman Sokol
Slovensko dalo svetu veľa umelcov – patrí medzi nich aj maliar Koloman Sokol. Napriek tomu, že patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti výtvarného umenia 20. storočia a je zakladateľom slovenskej modernej grafiky, doma bol dlho neznámy, málokto o ňom hovoril. Železná opona dokonale zrušila jeho osobné kontakty s rodiskom a tých pár životopisných údajov v encyklopédiách akosi nepostačovalo na vytvorenie predstavy o jeho tvorbe. O jeho živote hovoríme s riaditeľom GMB Ivanom Jančárom a j fotografom Tiborom Huszárom.
 

Ingrid Slaninková