Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2761 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18759
Generálna rada v Bratislave
V Bratislave 24. októbra rokovali členovia Generálnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Pre svojich členov pripravili niekoľko nových projektov, medzi nimi má dôležité miesto aj spravodajský internetový portál slovacivosvete.sk. Jeho cieľom je podchytiť najmä mladých ľudí, ktorí do zahraničia odchádzajú dlhodobo študovať či pracovať a z generačných dôvodov alebo pre odlišné záujmy doteraz nemali záujem hlásiť sa k slovenským krajanským spolkom. Hovorí predseda združenia  Vladimír Skalský.
 

Ingrid Slaninková