Generálna rada v Bratislave
V Bratislave 24. októbra rokovali členovia Generálnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Pre svojich členov pripravili niekoľko nových projektov, medzi nimi má dôležité miesto aj spravodajský internetový portál slovacivosvete.sk. Jeho cieľom je podchytiť najmä mladých ľudí, ktorí do zahraničia odchádzajú dlhodobo študovať či pracovať a z generačných dôvodov alebo pre odlišné záujmy doteraz nemali záujem hlásiť sa k slovenským krajanským spolkom. Hovorí predseda združenia  Vladimír Skalský.
 

Ingrid Slaninková