Slovenské školstvo
Śkolákom sa končia prázdniny. Onedlho zasadnú do školských lavíc, aby sa opäť vzdelávali. A to nielen v odborných predmetoch, ale aj materskom jazyku. Čo v prípade krajanov znamená - v slovenčine. Ako je to slovenským školstvom na Ukrajine a v Maďarsku?
 

Ingrid Slaninková