Krajanská Supertrieda
Supertrieda - to je názov projektu, ktorý umožňuje žiakom základných a stredných škôl rozvíjať tvorivosť. Za šesť rokov sa doň zapojilo viac než 20 tisíc slovenských žiakov. A v tomto roku po prvýkrát aj naši krajania.
Hovorí koordinátorka projektu, Martina Bodnárová.
 

Ingrid Slaninková