Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8196 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2760 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3702 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1600 9%
Počet hlasujúcich: 18751
Krajanská Supertrieda
Supertrieda - to je názov projektu, ktorý umožňuje žiakom základných a stredných škôl rozvíjať tvorivosť. Za šesť rokov sa doň zapojilo viac než 20 tisíc slovenských žiakov. A v tomto roku po prvýkrát aj naši krajania.
Hovorí koordinátorka projektu, Martina Bodnárová.
 

Ingrid Slaninková