Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Skutočné veľvyslankyne


V Asociácii absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone už pekných pár rôčkov platí, že hnacím motorom činnosti a žriedlom nových nápadov a podnetov sú tunajšie krajanky. A uznávajú to aj samotní muži, čo vzhľadom na mentalitu Libanončanov, je veru čo povedať.

Od začiatku roka, keď bol zvolený nový výbor a v ňom po prvý raz aj tri ženy, sa dianie v organizácii nechtiac prispôsobilo zvláštnej situácii v krajine. Mužská časť výboru sa uchyľovala k vyčkávacej taktike a činnosť v organizácii plánovala presunúť na neskoršie obdobie, keď sa vyjasní a ustáli politická a spoločenská situácia v krajine. V januári bol síce vymenovaný nový predseda vlády, ale v Libanone prakticky štyri a pol mesiaca "vládlo" bezvládie, lebo až v pondelok 13.júna bola inaugurovaná nová vláda. Verme, že funkčná a ozajstná.

Tento fakt a sľubný vývoj v krajine zaktivizoval tunajšie krajanky, ktoré sa rozhodli prebrať z vyčkávacieho snenia a začať "existovať". Najaktívnejšie z nich sa zišli u Beatky v horách nad Bejrútom a podrobne prebrali -nečakajúc na schôdzu výboru- celý program činnosti do konca tohto roka a určili aj hlavné priority v krajanskom živote.

Najpálčivejšou otázkou sa podľa mienky všetkých ukázala byť budúcnosť krajanskej komunity, jej súdržnosť, snaha o zachovanie národného a jazykového povedomia a tiež otázka výraznejšieho zastúpenia detí krajaniek v spoločenských a kultúrnych aktivitách, ktoré organizuje Asociácia. Lebo asimilačný, najmä jazykový, trend aj tu je veľmi výrazný. Milena - matka dvoch dospelých detí sa cíti byť 100 percentnou Češkou, vnučku od dcéry v Libanone učí po česky, ale podľa nej, jazykový problém bude o pár rokov ešte ostrejší.

Kde hľadať pomoc? Podľa Helenky - najprv u seba doma, ale aj na Zastupiteľskom úrade SR v Damasku, ktorý by mohol prispieť organizovaním Dní slovenského filmu, slovenskej knihy, jazykových kurzov pre deti, či letnými tábormi na Slovensku. Možno by sa oplatilo požiadať o pomoc aj Ministerstvo kultúry SR a pripomenúť, že aj v Libanone sú krajania, ktorí by boli vďační za vystúpenie slovenských umelcov a menších súborov.

Marika sa pozastavila nad tým, ako je možné, že iba Češky a Slovenky "nechytia" v Libanone rozhlasové a televízne vysielanie svojich krajín, kým napr. Poľky, Rusky, Bulharky, Maďarky ...túto vymoženosť stále majú a majú k dispozícii niekoľko programov.

Podľa Gitky by sa mali zlepšiť konzulárne služby. Libanonským krajankám veľmi chýba veľvyslanectvo SR v Bejrúte, podobne aj honorárny konzul. Veď´ cestovať za vybavením pasu, alebo iných záležitostí do Damasku je v terajšej situácii v Sýrii dosť riskantné.

Majka pripomenula tému o postavení krajaniek na Blízkom východe. Podľa nej existujú prípady, ktoré sa vymykajú z našich európskych predstáv a ktoré tvrdo diktujú správanie ženy v orientálnej domácnosti a spoločnosti. Padol návrh o vyhľadávaní nových krajaniek, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Asociácii absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone, o pokračujúcej spolupráci s krajankami v Sýrii, Jordánsku, na Cypre, o užších kontaktoch s Veľvyslanectvom SR v Damasku, s USZZ v Bratislave, s krajanmi vo svete.

Napriek všetkým kritickým pripomienkam libanonské krajanky chcú ešte výraznejšie participovať na propagácii svojich krajín v Libanone i celkovo na Blízkom východe. Chcú usporiadať výstavu s ukážkami slovenských ľudových výrobkov a zručnosti našich žien, plánujú pripraviť výstavu fotografií a obrazov znázorňujúcich kultúrne pamiatky a prírodné krásy Slovenska, aktuálnymi zostávajú aj večery slovenskej poézie, propagácia turistiky a kúpeľných miest v tunajšej tlači. Veľa si sľubujú od stretnutia s novým veľvyslancom SR
pre Sýriu, Libanon a Jordánsko Ivanom Surkošom.

Krajanky v Libanone čaká v nasledujúcich mesiacoch veľa práce. Aj keď si nemôžu dovoliť veľké projekty - je ich hŕstka - ale svojou činnosťou a zanietením sa budú aj naďalej hrdo hlásiť ku svojim koreňom, k domovu, k svojím tradíciám. Existuje lepšia propagácia toho "svojho"? Toto boli slová autorky príspevku na záver stretnutia krajaniek v krásnom prostredí v horách nad Bejrútom.

1

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Božena Farhatová, Libanon : 15.06.2011