Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8197 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2762 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2493 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3705 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1603 9%
Počet hlasujúcich: 18760

O rozhovore, ktorý by bol smiešny, keby nebol smutný


V tohtoročných Slovenských národných novinách 15-16 a 17 vyšiel na pokračovanie rozhovor s novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom vetrákom pod dosť neuveriteľným, ba až komickým titulkom "Predseda SZSZ Skalský verzus Slovensko". Premýšľal som, či stojí zato vôbec reagovať, avšak zavážili dve hľadiská. Úcta k čitateľom, ktorí by nemali byť úplne zavádzaní, hoci si nemyslím, že príliš mnohí mohli tento článok vziať vážne. A potom snaha nezablokovať nepeknou vôňou možnosti ďalšej spolupráce medzi Svetovým združením Slovákov v zahraničí a Maticou slovenskou.

Aj preto som oslovil predsedu tejto ustanovizne Mariána Tkáča, s ktorým sme sa iba pár dní predtým stretli pri odovzdávaní Ceny Ondreja Štefanka v rumunskom Nadlaku, a upozornil ho, že popri krajne problematickom obsahu a titulku považujem prinajmenšom za porušenie novinárskej etiky, ak nie tlačového zákona, že rozhovor spracoval platený poradca, teda podriadený spovedanej osoby, Dušan Mikolaj. O nezávislej žurnalistike v nezávislom periodiku v takom prípade môže byť ťažko reč. Ide o klasický PR materiál, ktorý však nie je označený ako reklama. Navyše je materiál prvoplánovo útokom na inú osobu, ktorá nedostala príležitosť brániť sa.

Ukázalo sa, že toto nie je len môj názor, ale že praktický totožný zaujal aj PEN klub. Vo svojom vyhlásení skonštatoval okrem iného, že výroky nového vedenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v médiách i na ich vlastných webových stránkach odporujú Charte PEN, pretože šíria "lživé informácie, úmyselné klamstvá a skresľovanie faktov v záujme politických a osobných cieľov" a potláčajú „slobodnú kritiku“. Rozhovor v SNN Slovenské centrum PEN zvlášť zmienilo ako „flagrantný príklad neetického postupu“.

Som rád, že predsedovi Matice slovenskej nie sú tieto argumenty ľahostajné a že aj nový šéfredaktor Slovenských národných novín nielen skonštatoval, že i jeho obsahová náplň rozhovoru prekvapila, ale ponúkol mi aj – bez komentovania práce svojich predchodcov – možnosť reagovať.

Osobne nechcem prilievať oleja do ohňa, ktorý slovensko-slovenské vzťahy spaľuje. Nie je tajomstvom, že Svetové združenie Slovákov v zahraničí prijalo personálne rozhodnutie o novom predsedovi úradu ako nepríjemné prekvapenie. Upozorňovalo, že vláda vybrala osobu, ktorá sa so strechovou organizáciou Slovákov v zahraničí dokonca šikanózne súdila a prehrala spor pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky, že vybrala človeka, ktorému bol v svetovom združení pozastavený výkon členských práv a navrhnuté jeho vylúčenie, čo sa nestalo nikdy predtým ani potom, že tento kandidát vo výberovom konaní uviedol aj nepravdivé skutočnosti a iné zamlčal. Popri zachovaní všetkých týchto výhrad, snažíme sa cez to preniesť a počkať na výsledky prebiehajúceho vyšetrovania. A hoci sa zdá, že i inkriminovaný rozhovor potvrdzuje naše obavy, že táto voľba predsedu vnesie do slovensko-slovenských vzťahov zbytočný spor, chceme veriť, že sa pomaly posunieme k racionálnejšej podobe vzájomnej komunikácie.

Za omnoho dôležitejšie považujem povedať čosi iné. Ani Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ani Skalský nikdy neboli, nie sú a nebudú proti Slovensku. Práve naopak, na rozdiel od mnohých iných, ktorí nepreložili na „národa roli dedičnej“ ani slamku, SZSZ a v skromnejšom rozsahu i autor článku majú v tomto smere čosi za sebou.

Svetové združenie Slovákov v zahraničí vzniklo v roku 2002, nadviazalo však aj na staršie integračné zoskupenia, ktoré zohrali svoju rolu v čase neslobody, ako bol Svetový kongres Slovákov. Dnes združuje viac než sto najväčších a najvýznamnejších organizácií a inštitúcií v 24 krajinách na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy, ich prostredníctvom má asi pol milióna členov. Veľmi aktívne sa angažuje aj v organizácii The Europeans Throughout The World so sídlom v Bruseli, ktorej má autor tohto článku tú česť byť viceprezidentom. Zastupuje Slovákov v zahraničí vo vzťahu k vláde i Národnej rade SR, dnes je zastúpené i v komisii, pripravujúcej na Slovensku volebný kódex. Organizuje Dni slovenského zahraničia v rôznych krajinách, naposledy v Poľsku, kde odhalilo aj pamätnú tabuľu Michalovi Dočolomanskému v jeho rodnej Nedeci, vydáva antológie slovenskej literatúry a umenia v zahraničí, a to aj spolu s Maticou slovenskou, prevádzkuje portál Slovácivosvete.sk a vyvíja množstvo iných aktivít.

Všetci predstavitelia SZSZ pracujú mnoho rokov v rôznych krajinách v prospech tamojších slovenských komunít. Predseda SZSZ a autor tohto článku v Prahe, kde stál aj pri samotnom presadení myšlienky, ktorá nebola zo začiatku samozrejmá – že Slováci v ČR naozaj sú menšinou a majú svoje požiadavky. Je predstaviteľom Slovensko-českého klubu, ktorý organizuje Dni slovenskej kultúry v 15 českých a moravských mestách, stovky výstav, koncertov, besied, otvoril vlastné divadlo, umelecký klub, vydal desiatky kníh, vydáva časopis Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR, spolu vydáva literárnu revue Zrkadlenie.

Kto si trúfa v titulku bohorovne a rúhačsky postaviť SZSZ i jeho predsedu „proti Slovensku“?

Slovenské národné noviny situáciu napravili a ukázali, že sú skutočne národné, nie protinárodné. Zostáva veriť, že aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude aj naďalej pre nich, nie proti nim. Svetové združenie Slovákov v zahraničí stálo pri zrode úradu. O to viac k nemu máme tak trochu vzťah ako k svojmu dieťaťu. A to aj vo chvíľach, keď sa mu čosi naozaj nepodarí..

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský (Autor je predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí a viceprezidentom organizácie Európania vo svete so sídlom v Bruseli) : 25.05.2011