Anketa

Čo očakávate od novej vlády v oblasti starostlivosti o krajanov?
Navýšenie financií na krajanské aktivity
Počet hlasov: 8187 44%
Voľby internetom
Počet hlasov: 2757 15%
Zastúpenie krajanov v parlamentnom výbore
Počet hlasov: 2490 13%
Lepšia spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s krajanmi
Počet hlasov: 3695 20%
Zastúpenie krajanov v komisii pre rozdelenie grantov
Počet hlasov: 1597 9%
Počet hlasujúcich: 18726

Jubilant Ladislav Ballek


VZÁCNE STRETNUTIE, VZÁCNE JUBILEUM


V druhej polovici marca sme sa my všetci priaznivci slovenského spisovateľa, politika a diplomata Ladislava Balleka, stretli na veľmi príjemnom večere pri príležitosti jeho okrúhlych sedemdesiatich narodenín. Akciu pripravil Slovensko-český klub spolu so Slovenským inštitútom, kde sa aj jej oficiálna časť odohrávala. Myslím si, že Ladislava Balleka nemusím čitateľom nášho časopisu vôbec predstavovať. Nielenže je predsedom redakčnej rady Slovenských dotykov a členom redakčného kruhu štvrťročníka Zrkadlenie-Zrcadlení, ale spolupracovali sme spolu ešte dávno predtým, čo sa stal veľvyslancom Slovenskej republiky v Prahe. A o spolupráci v tejto dlhoročnej funkcii už ani nehovoriac... Napriek tomu, pre poriadok, iba pár vetami pripomeniem životný beh Ladislava Balleka:

Narodil sa 2. apríla 1941 v Teranoch, detstvo prežil v Dudinciach a v Šahách. Vyštudoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici slovenčinu, dejepis a výtvarnú výchovu. Pracoval ako učiteľ, od roku 1966 ako redaktor Československého rozhlasu v Banskej Bystrici a ako redaktor týždenníka Smer. Od roku 1972 pôsobil ako redaktor pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V rokoch 1977 – 1980 bol vedúcim literárneho oddelenia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, potom pôsobil ako námestník riaditeľa Slovenského literárneho fondu. Od roku 1984 bol vedúcim tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov do jeho zániku v roku 1989. Istý čas pôsobil i ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Po roku 1990 vstúpil do politiky ako nezávislý poslanec NR SR. V rokoch 2001 – 2008 bol veľvyslancom SR v Českej republike. Je prezidentom Spoločnosti Ladislava Novomeského.

V Slovenskom inštitúte, kde diváci Ladislava Balleka privítali dlhým „standing ovations“, sme ho najprv podrobne vyspovedali. Otázky sa týkali najmä jeho súčasného života a eventuálnej najnovšej tvorby (okrem toho, že sa v tomto roku chystáme vydať knihu dokumentov, príhovorov, rozhovorov a esejí, ktoré napísal či poskytol počas svojho, takmer osemročného, pôsobenia v Prahe, sa pán Ballek priznal, že začal písať aj osobné pamäti, v ktorých sa chce tiež venovať svojmu pobytu v Českej republike). Ukážky z jeho diel prečítali herci Viera Kučerová a Richard Trsťan a atmosféru spríjemnila svojou hrou na klavíri slovenská muzikantka Kristína Koščíková. Po odovzdaní darov – obraz od slovenskej výtvarníčky Jitky Bezurovej poskytla pražská D+Gallery – nebrali gratulácie konca-kraja. Každý si chcel s jubilantom aspoň potriasť rukou, prehodiť zopár milých slovíčok, darovať hoci malú drobnosť, ale o to z úprimnejšieho srdca...

Večer potom pokračoval svojou bezprostrednejšou časťou v holešovickom ART klube, kde jubilantovi predniesol hudobnú gratuláciu náš kolega a predseda ČeskoSlovenskej Scény Jirka Klapka, ktorý sa snažil vyplniť i ostatné hudobné želania oslávenca a jeho gratulantov. Nezabudnuteľnou sa nepochybne stala i ľudová pieseň, ktorú vynikajúco „a capella“ zaspieval Peter Lipták. Rozprávať bolo o čom až takmer do polnoci, pretože jednoducho s Ladislavom Ballekom sa témy akosi nemíňajú. A navyše je to vždy aj veľmi príjemné.

Radi by sme mu preto ešte raz zablahoželali k jeho krásnemu jubileu, zaželali najmä veľa pevného zdravia, rodinného šťastia i to, aby na svojich ďalších životných cestách stretával len ľudí, s ktorými mu je dobre tak, ako s ním bolo dobre nám...Snímky: František Petrák

Get the Flash Plugin to view this file.
Stiahnite si Flash plugin pre prezretie tohto obsahu.

Vladimír Skalský a Naďa Vokušová, Slovenské dotyky, Praha : 28.03.2011