Dolnozemské školstvo
Dušan Čaplovič sa venuje krajanskej problematike už druhé volebné obdobie. V tom predchádzajúcom ako podpredseda vlády a teraz podrobne sleduje slovenské školstvo u našich krajanov ako predseda parlamentného výboru pre školstvo. Mapuje ich potreby a snaží sa im pomôcť pri riešení problémov. Nedávno sa v Nadlaku stretol so zástupcami slovenských škôl z Rumunska, ale aj Maďarska. Na stretnutí boli pedagógovia zo škôl z Nadlaku, Békešskej Čaby a Sarvaša. Školstvo nielen hodnotili, ale hovorili aj o tom, v čom môže Slovensko pomôcť pri jeho napredovaní. Napríklad aj vysielaním väčšieho počtu hosťujúcich učiteľov.
 

Ingrid Slaninková